Akademik Başarı Destek ve Geliştirme Programları

Akademik Başarı Destek Programı

 

                Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır.

 

Akademik Başarı Geliştirme Programı

 

                  Akademik olarak başarılı öğrencilere konuların derinlemesine öğretilmesine, bu öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal ve uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir.

 

Öğrenci Değerlendirme Sınavları

 

                Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla tüm okullarımız bazında, her yıl okulumuzun açıldığı ilk günlerde 4. sınıftan itibaren "Hazırbulunuşluk Sınavı", yıl sonunda ise "Değerlendirme Sınavı" yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, her öğrencimizin derslerle ilgili ( Matematik - Türkçe - Fen Bilimleri - Sosyal Bilgiler - İngilizce ) bireysel gelişim profili çıkartılmakta, bu çerçevede bir sonraki yılın planlaması yapılırken eksiklikler dikkate alınarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.