Eğitsel Farklılıklar

Okullarımızda geleneksel ve kalıplaşmış program anlayışı yerine yaratıcı, yenilikçi ve özgün eğitim programları uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin bilgi teknolojilerini öğrenmiş, yabancı dil iletişim becerilerini kazanmış, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen çağdaş bireyler olarak yetişmeleri hedefimizdir.

 

Okullarımızdaki Eğitim - Öğretim yaşantısında öğrencilerimizin, duyuşsal, bilişsel ve devinimsel alandaki becerilerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenim etkinliklerimiz, öğrencilerimizin bilgi, duygu dünyası ve eylem biçimleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.