Öğretmen Gelişimi ve Destekleme Programları

 Öğretmen Seminerleri

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında göreve yeni başlayan öğretmenler için her yıl Eylül ayı başında "Oryantasyon Semineri" düzenlenmektedir.

 

2001 yılından itibaren Yarıyıl tatilinde yapılan Öğretmen Paylaşım Seminerleri, her yıl okullarımızdan birinin bulunduğu ilde gerçekleştirilmektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında görevli öğretmenlerinin katıldığı bu seminerlere, alanlarında uzman kişiler davet edilerek, karşılıklı bilgi akışı sağlanmakta, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler / yeni yaklaşımlar incelenmekte ve uygulamalarımız değerlendirilmekte, iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.  Ayrıca, bir sonraki yılın planlaması ve yürütülmesinde birliktelik sağlamak üzere öğretmenlerimiz için yaz döneminde de ihtiyaçlar doğrultusunda ortak toplantılar düzenlenmektedir. Zaman zaman bu toplantılar Video Konferans yoluyla gerçekleştirilmektedir.

 

Öğretmen Profesyonel Gelişim Modeli

 

                Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, sınıf ortamlarında daha etkili olmalarını sağlamak amacıyla, okullarımıza özgü bir Öğretmen Gelişim ve Değerlendirme Modeli oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde, öğretmenlerimizin yılda iki kez performansı değerlendirilmekte, ortaya çıkan iyileştirme alanları için gerekli eğitim ve destekleme planları oluşturulmaktadır.