Okullar Arası Koordinasyon

Tüm ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarındaki koordinasyon, Kurucu Temsilcisinin başkanlığında okul müdürlükleri, destek birim uzmanları ile koordinatörlerin işbirliği doğrultusunda Şubelerle İletişim ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülür. 
 

                 Ankara'da oluşturulan "Şubelerle İletişim ve Koordinasyon" biriminde bir başkan ve  eğitim uzmanları görev yapmaktadır. Başkan, yönetim boyutundaki konularda geliştirme vakfı okullarına destek verirken, eğitim uzmanları kendi branşları ile koordinasyon sağlamakta, dönemde en az bir kez okullarımızı ziyaret etmektedirler. Ziyaret sırasında ders  gözlemi ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte, projeler değerlendirilmekte ve geliştirilmesi istenen alanlar belirlenmektedir. Tüm konular rapor halinde,  ziyaret sonrasında Kurucu Temsilcisine ve okul müdürlüklerine verilmekte, bir sonraki ziyarette ise bu konular gözden geçirilmektedir.

 

Tüm okullarımızda gerçekleştirilen ortak uygulamalar yıl sonunda düzenlenen "Değerlendirme Sınavları" çerçevesinde gözden geçirilmekte, geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmekte, bir sonraki yıl için yapılan programlarda bu hususlar dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca tüm okullarımızda yıl içinde yapılan sınavlar Ankara'da bulunan ölçme değerlendirme birimi tarafından  değerlendirilmekte, derslerin ünite analizleri, belirtke tabloları, sınav analizleri oluşturulmakta, ilgili okullara geri bildirim verilmektedir.

 

Okullarımızda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde öğrenci - veli - öğretmen beklenti ve gereksinimleri saptanmakta; çevre ve akademik olanakların bu beklenti ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilerek öğrenci merkezli bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu çerçevede tüm okullarımızda aile katılım programları, veli eğitim seminerleri gerçekleştirilmekte, uzmanlar davet edilerek velilerimiz titizlikle yönlendirilmektedir.