Uluslararası Etkinlikler

Comenius 

 

                Comenius, okullar arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek ve okul eğitimi sektöründe doğrudan yer alan personelin profesyonel gelişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunarak okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi; dil öğrenimiyle kültürler arası diyalogun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında öğrencilerimiz yurtdışında toplantılar düzenlemekte, diğer ülkelerin öğrencileri ve öğretmenleri okullarımızda ağırlanmaktadır.

 

Eko - Okul

 

                 Eko okullar, öğrencilerine çevresel konularda bilgi vererek, öğrencileri aracılığıyla ailelerini ve yakın çevrelerini bilinçlendirmede rol oynarlar. Okulumuz, proje dâhilinde yaptığı çalışmalar ve verdiği çevre eğitimiyle, Çevreye Duyarlı Okul'u simgeleyen, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan Yeşil Bayrak almaya hak kazanmıştır.

 

Cambridge Dil Sınavları

 

                Bir yabancı dilin ne derece iyi öğrenildiğinin anlaşılabilmesi için başvurulacak en doğru yöntem, uluslararası geçerliliği ve güvenirliği onanmış testlerle öğrencilerin sınanmasıdır. Bu nedenle öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen Cambridge Young Learners, PET (Preliminary English Test) ve KET (Key English Test) sınavlarına katılmaktayız. Bu sınavlar öğrencilerimizin İngilizce okuma/yazma/dinleme ve konuşma becerilerini ölçme niteliği taşıdığı gibi onlara uluslararası bir sınava girme deneyimi kazandırarak, bu tür sınavlara karşı olan çekingenliklerini yenmeleri için de bir fırsat sağlamakta ve bizlere de onların başarılarıyla gurur duyma imkanı vermektedir.