Anaokulu

 EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

 

Okul misyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini destekleyerek, kendilerini keşfetme fırsatı yaratmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği değer, beceri ve bilgileri kazanmalarını sağlamak, öncelikli hedefimizdir.

 

Anaokulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Kazanım ve gelişim göstergeleri doğrultusunda hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanır. Öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınarak kazanımlar genişletilir.

 

Okul öncesi eğitim çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu bilinçle öğrencilerimizin kendi tercihlerini yaparak karar alma becerilerini geliştirmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerini geliştirmelerine destek verilir. Öğrencimizin; yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine saygılı bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.

 

Okul öncesi dönemde amaç bilgi öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa kazandırabilmektir.

 

Anaokulumuzda yapılan çalışmalarla temel deneyimlerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Her Eğitim – Öğretim yılının başında öğrencilerimizin Hazır Bulunuşluk seviyeleri tespit edilerek çalışmalarımız bu doğrultuda ilerler. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir.

 

Süreç içinde yapılan tüm çalışmalar öğrenci merkezlidir. Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine, öğrenci ihtiyacına göre birleştirilmiş bir eğitim yaklaşımı benimsenir.

 

BİR GÜNÜMÜZ

 

                Anaokulumuzda  öğrencilerimiz "Paylaşım saati"  ile güne başlarlar. Bu uygulamada, başlayan gün ile ilgili paylaşımlarda bulunulur ve günün planlaması yapılır, sabah sporu ile devam ederler. Sabah sporunu 09:00-09:30 saatleri arasında kahvaltı takip eder.Günlük akışımızda 12:50-13:20 saatleri arasında öğle yemeği yenir, 15:00-15:20 saatleri arasında ikindi kahvaltısı yapılır.

Haftalık ders çizelgemizde belirlenen akışa göre sınıf içi etkinlikler planlanır.

 

ORYANTASYON DÖNEMİ

 

Öğrencilerimizin okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacı ile “ORYANTASYON HAFTASI” ‘nda okulumuz bir hafta boyunca yarım gün eğitim-öğretim vermektedir. Bu zaman diliminde öğretmen ile öğrenci veli iletişimi sağlanır. Oyuna dayalı bu süreçte öğrencinin okulu sevmesi ve kendisini okula ait hissetmesi esas alınır.

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

 

                Temel amacımız öğrencimizin dinleme, anlama, konuşma becerilerini geliştirmektir.  Dil, çocuğun düşünce, duygu, istek vb. yaşantılarını birbirlerine aktarabilmelerini, dış dünyayı yorumlayarak kendi dünyalarına getirebilmelerini sağlar. Türkçe Dil etkinliklerimizde amacımız öğrencimizin Sosyal, Duygusal ve Dil gelişimine yardımcı olmak, öğrenme becerisini geliştirerek zihinsel yönden ilerlemesini desteklemektir. Öğrencimizin bedenine, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli ve duyarlı olmasını sağlamak amacıyla zengin uyarıcılar sunulur. Çalışmalarımızda neden sonuç ilişkisi kurma, kendini ifade etme, problem çözme, dikkat-gözlem ve sosyal farkındalık oluşturma çalışmaları yaparak hem eğlenceli vakit geçirilir hem de kişisel gelişimi oyun ile desteklenir. Bilgi ve duyguların özgürleştiği bir ortam sağlanır. Oyunun özgürleştirici etkisinden yola çıkarak yıl boyunca yaratıcı drama etkinlikleri yapılır.

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 

                Çocuğun verilen yönergeleri dinleyebilme ve anlayabilme, el-göz farklılıklarını  ayırt edebilme, sözlü ifadeyi geliştirebilme, yeni kelimeler öğrenebilme, dikkat süresini artırabilme, dikkatini yoğunlaştırmasına yönelik yapılan etkinliklerdir. Bu etkinliklerde öncelikle öğrencilerimize doğru kalem tutma becerisini geliştirmek için çizgi çalışmalarına yer verilir. Çeşitli ppt sunumları, labirent çalışmaları, görsel eşleştirme kartları, pekiştirme çalışmaları, akıllı tahta uygulamaları kullanılarak çocukların bilişsel ve dil gelişimleri desteklenmektedir. Yıl boyunca planlarımızda yer alan tüm kavramlar önce oyun, sonrasında farklı çalışma teknikleri uygulanarak çocuklara kazandırılır. Burada ki temel amacımız; her yaş grubu öğrencisini bir üst yaş grubuna hazırlamaktır.

 

SANAT ETKİNLİKLERİ

 

Sanat etkinlikleri, öğrencimizin yaratıcılığı ve estetik duyarlılığını geliştirmeleri esas alınarak yapılan etkinliklerdir. Bu çalışmalarda çocuklara farklı materyaller sunularak, hayal güçlerini kullanmalarına ve yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanı sağlar. Tüm çalışmalar çocukların kas gelişimlerini destekleyici nitelikte hazırlanır. Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan öz güvenlerini arttırmalarına yardımcı olur. Çocukların esnek bir kişilik geliştirmelerini destekleyerek kendisini rahat bir şekilde ifade etmeyi öğrenir.

 

ORFF EĞİTİMİ

 

                Orff etkinliği öğrencimizin ritim duygusunu, müzik kulağını, müzik ilgisini ve müzik becerisinin gelişimine olanak sağlar. Grupla birlikte şarkı söylemeyi, konuşmayı, müzik yapmayı, dans etmeyi, bedenini kullanarak ritim oluşturmayı Orff etkinlikleri sayesinde başarır.  Orff etkinliğimiz çeşitli ritim aletleri kullanılarak farklı ülkelere ait müzikleri de içine alarak eğlenceli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

 

                Fen ve Doğa etkinlikleri öğrencilerimizin ilgi alanlarını,  problem çözme ve düşünme yeteneklerini geliştirir. Öğrencilerimizle laboratuvar ortamında gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında öğrencilerin materyalleri kullanarak tanımaları ve küçük buluşlar yapmalarına fırsat sunulur. Neden, niçin ve nasıl gibi sorulara beyin fırtınası yapılarak sonuca ulaşılır. Bahçede yapılan etkinliklerimiz çocukların tüm duyu organlarını kullanarak çevrelerini keşfetmelerini sağlar. Fen ve Doğa etkinlikleri sırasında yaptığımız aktiviteler; deneyler, hayvan besleme, bitki yetiştirme, inceleme gezileri şeklindedir.

 

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

 

                Matematik etkinliklerimiz oyun ile bütünleştirilmiş bir program çerçevesinde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin rakamları tanımasını sağlamak, nesne ile rakam arasında ilişki kurma, nesneler ile arttırma ve eksiltme çalışmaları yaparak Bilişsel yönleri desteklenmektedir. Dikkatini geliştirmeye yönelik, transfer çalışmaları, simetri, örüntü çalışmalarına yer vererek öğrencilerimizin Matematiği sevmeleri sağlanmaktadır.

 

OYUN VE HAREKET ETKİNLİKLERİ

 

                Oyun ve Hareket Etkinliklerimizde; yapılandırılmış oyunların yanı sıra öğrenme merkezlerinde serbest oyunlara, kum havuzunda ve okul bahçesinde grup oyunlarına yer verilir. Oyunun hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünerek; oyunla öğrenilir, öğrenilenler uygulanır. Öğrencilerimiz bu sayede kendilerini daha rahat ifade edebilir ve daha çabuk karar verebilirler.  Kurallara uyma, başkalarının haklarına karşı saygılı ve dürüst olma becerilerini geliştirirler.

 

AİLE ETKİNLİKLERİMİZ

 

                Okul Öncesi Dönem Okul –Aile İşbirliğinin en yoğun olması gereken dönemdir. Okulumuzda da bu görüş benimsenerek Aile katılımı etkinlikleri uygulanmaktadır. Öğretmen ve Velinin birlikte belirlediği tarihlerde Velilerimiz Okulumuza gelerek, sınıf ortamında ve grup içinde çocuğunu gözlemleme imkanı bulmaktadır. Velilerimiz hazırladıkları etkinlik ve sunumları öğrencilerimizle paylaşarak eğlenceli ve kaliteli zaman geçirirler. Bu sayede eğitim ortamlarımızı tanıma fırsatı bulurlar.