Beden Eğitimi

Beden eğitimi dersi ile, bireyin motor becerilerinin gelişimi yanında sosyal yeteneklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Dersimiz bireylerin etkinliklere katılarak hareket etmekten zevk almalarına, eğlenme ve başarma ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan sağlamaktadır.
 

Kulüp ve Kurslarımız

 

Okulumuzda, öğrencilerimizin ritm duygusunu  arttırmak, koordinasyon ve psikomotor gelişimlerini desteklemek, aktif yaşam tarzını benimsetmek, yaratıcılık ve kendine güven duygusunu geliştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kulüp ve kurs çalışmaları düzenlenmektedir. Jimnastik, Halk Oyunları, Basketbol ve Step Dans Kulüplerimiz ve Basketbol, Jimnastik ve Halk Oyunları kurslarımız  öğrencilerimizin ve velilerimizin hizmetindedir.

 

Küçük Basketbol, Küçük ve Yıldızlar Masa Tenisi, Küçük ve Yıldız Kız – Erkek Badminton, Minik ve Küçük Jimnastik takımlarımız bölgesel ve ulusal müsabakalarda okulumuzu temsil etmektedirler.

 

 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

 

 

Okulumuzda, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinler Programı çerçevesinde 1. ve  2. kademe öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacı ile düzeylerine, okul ortam ve koşullarına uygun pek çok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Dans etkinlikleri, oyun ve yarışmalar düzenlenmekte; voleybol, basketbol, masa tenisi, ayak tenisi, atletizm(bayrak yarışmaları, kısa ve uzun mesafe koşuları) müsabakaları yapılmaktadır. Ayrıca ‘’Aile ve öğrenci ‘’katılımını sağlayan etkinlikler düzenlenmektedir.

 

 

 

Halk Oyunları ve Dans Çalışmalarımız

 

 

Halk Oyunları çalışmalarında; 1. ve 2. kademe  öğrencilerimize, yörelerin kültürel, sosyal ve  karakteristik özelliklerine uygun birçok ezgi ve oyun öğretilmektedir. Dans çalışmalarımız; lirik dans, drama, step dans, hip-pop, modern dans eğitimlerini içermektedir.  Okulumuzda veya şehrimizdeki çeşitli kurumlar ile ortaklaşa düzenlediğimiz sosyal etkinlikler ile öğrencilerimiz çalışmalarını velileri ve arkadaşları ile paylaşma imkanı elde etmektedirler.