Görsel Sanatlar

 

 

Okulumuzda Görsel Sanatlar dersleri  bireysel çalışmalar veya grup çalışmaları olarak uygulanmakta ve bu çalışmalar farklı boya teknikleri ve etkinliklerle desteklenmektedir. Derslerimizde belirli gün ve haftaların resmedilmesi, öğrencilerin yarışmalara hazırlanması, ODTÜ G.V. Okulları ortak proje çalışmaları ve diğer zümreler ile disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

Yıl içinde farklı yaş gruplarına göre akrilik ve guaj boya tekniği ile tual reprodüksiyon çalışmaları düzenlenmekte; seramik çalışması, kolaj, portre çizimi, imgesel tasarımlar, vitray çalışması gibi birçok iki ve üç boyutlu teknik öğretilmektedir. Öğrencilerimiz her yıl farklı ressamlar ve sanat akımlarını öğrenmekte, resimde derinlik, oran-orantı, ışık – gölge, çizgi leke ve form gibi gerekli elemanların üzerinde detaylı durulmaktadır. Öğrencilerimizin eserleri okulda veya şehrin farklı noktalarında sergilenmektedir.