İngilizce

                 Manisa Ülkem İlk ve Orta Öğretim Okulu olarak İngilizce eğitimi, öğrencilerimizin evrensel düşünme ve uluslararası kimlik edinmeleri amacıyla, Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve Programı’ na göre (CEFR),  ODTU Geliştirme Vakfı Okulları danışmanlığında verilmektedir. Avrupa Birliği Dilleri Ortak Çerçeve programına göre planlanan dil öğretim sürecinin sonunda, öğrencilerimizin Avrupa dil pasaportu başlığı altındaki dil yeterliliklerini kazanmaları hedeflenmektedir. Buna ek olarak,  Cambridge Üniversitesi sınav merkezi de olan kurumumuzda, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, Cambridge Üniversitesi İngilizce değerlendirme merkezi tarafından hazırlanan, Flyers, KET ve PET sınavlarına yönlendirilmektedir.  Böylelikle öğrencilerimiz, Avrupa dil pasaportu ve dil düzeylerini belirten belgelerini, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Cambridge’ den almaktadır.

 

 

İlköğretim İngilizce Programı

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında, uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ve disiplinler arası işbirliği mantığıyla ilerlemektedir. İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve çoklu zeka kuramına uygun olarak işlenmektedir. Öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirgin ve özel amaçlarla hazırlanmış konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerini içeren; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup çalışmalarına dayalı olan müfredatımız, 4. Sınıf düzeyinde Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarına yöneliktir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda başka kültürleri tanıma ve anlamaları ve onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisi de aşılanmaktadır. Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri bireysel olarak izlenmekte ve mevcut durumu daha iyiye götürmek amacıyla kişiye özel ek çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca İlkokulumuzda ihtiyaç duyulan zamanlarda 'self- access' çalışmalarıyla öğrencilerimize bireysel destek sağlanmaktadır. Her dönemin sonunda  öğrencilerimiz, tüm dil becerileri hakkındaki ilerlemelerini ayrıntılı biçimde yansıtan karneler almaktadırlar. 4. sınıflarımızda ise yazılı sınavlar ve değerlendirme sınavı ile proje çalışması ve performans ödevleri verilmektedir.

 

Orta Okul İngilizce Eğitimi

 

5 Sınıf seviyesinden 8. sınıfın sonuna kadar uygulanan haftalık 9 saatlik İngilizce programımız, her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

 

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

 

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir. Okulumuza 5. sınıflarda başlayan ve İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarımızda, hafta içi yapılan 15 saat yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanmaktadır.

 

Yıl boyunca ortaokul sınıflarımızda yazılı sınavlar ve değerlendirme sınavı ile proje çalışması ve performans ödevleri verilmektedir. Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri bireysel olarak izlenmekte ve mevcut durumu daha iyiye götürmek amacıyla kişiye özel ek  çalışmalar yapılmaktadır. Tüm seviyelerde, öğrencilerin gelişim sürecini takip eden portfolyo çalışma dosyaları tutulmakta ve yıl boyunca öğretmen, veli, akran değerlendirmeleri ile öz değerlendirmeleri yapılmaktadır.

 

Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR) doğrultusunda hazırlanan İngilizce programımıza göre öğrencilerimizin ulaşması hedeflenen İngilizce dil düzeyleri aşağıdaki gibidir:

 

SINIF 

 DÜZEY 

5. sınıflar

A2.1

6. sınıflar 

A2.2 

7. sınıflar

B1.1 

8. sınıflar 

B1.2

  

 

 

 

 

 

İngilizce Kütüphane Hizmetleri

 

                Okulumuzda, dil öğretiminin dört becerisinden biri olan okuma alışkanlığının kazandırılması için iki farklı boyutta kütüphane hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimizle okuma ve konuşma becerilerinin geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, hikaye ders kitaplarına ek olarak, İngilizce kütüphanesinden farklı kitaplar ödünç alarak, bireysel okuma çalışmaları yapmaya teşvik edilmektedir.

 

                 Okulumuzda verilen kütüphane hizmetinin bir diğeri de dijital olarak yürütülen Bug Club online kitap okuma sistemidir. Bu materyal sayesinde, öğrenciler yüzlerce kitaba evlerinden ulaşabilmekte, eğlenceli aktivitelerle zevkle okuma alışkanlığı kazanmaktadır.

 

Tekno-Akıllı Derslikler

 

                21. y.y. eğitim-öğretim teknikleri ve metotları benimsenen okulumuzda sınıflarımız,  dijital nesil olarak adlandırılan öğrencilerimize uygun olarak hazırlanmıştır. İngilizce dersliklerimiz, akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon ve ses sistemi ile donatılmış tekno-akıllı öğrenme mekanlarıdır. Tüm İngilizce dersleri, digital tabanlı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

ELT for Parents

 

·         Self-Study Blog

 

           Okulumuzda,  bireysel çalışmayı desteklemek amacıyla İngilizce materyaller sanal ortama yüklenmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz evlerinde bireysel olarak tekrar yapma imkanı bulurken, velilerimiz de İngilizce eğitim sürecine dahil olur.

 

·

Uluslar Arası Projelerimiz

 

·         Avrupa Birliği Projelerimiz

 

Erasmus + Comenius, okullar arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek ve okul eğitimi sektöründe doğrudan yer alan personelin profesyonel gelişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunarak okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi; dil öğrenimiyle kültürler arası diyaloğun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.


Comenius okul projeleri çerçevesinde, kurumumuzda, İngilizce öğretmenlerimiz tarafından Comenius plânı hazırlanmış ve değişik projeler ile başvuruda bulunulmuştur. Projelerin kabulünün ardından, Ulusal Ajans tarafından sağlanan fon ile öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde, yurtdışında toplantılar gerçekleştirmektedirler. Söz konusu projeler çerçevesinde diğer ülkelerin öğrencileri ve öğretmenleri okullarımızda ağırlanmaktadırlar.


Öte yandan Okullarımızda E-Twinning Projeleri sürdürülmekte ve öğrencilerimizin yurt dışındaki öğrencilerle belli konular üzerinden çalışma yapmaları sağlanarak ortaklıklar oluşturulmaktadır.

 

·         E-Twinning Projesi

 

Postcards From Europe

 

           

 

    Projemiz İngiltere, Polonya, Portekiz, Fransa, Slovakya, Letonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ile ortak yürütülmektedir.  Projenin amacı, dil öğrenme sürecinin desteklemek amacıyla, ortak ülke okullarının birbirlerine kartpostal yollayarak etkileşim içersine girmesidir. Böylelikle öğrencilerimiz hem yeni arkadaşlar edinerek sosyal becerilerini geliştirebilecekler, hem de yaratıcılıklarını kullanarak tasarladıkları kartpostalları, İngilizceyi kullanarak yazacaklardır.  26 Eylül Avrupa Dil Bayramı kutlamalarının da ortak yürütüleceği projede, 21.yy eğitim-öğretim metotlarının öncelikleri olan; iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması ve pekiştirilmesi öncelikli hedeflerdendir.

 

Uluslar Arası Sosyal Sorumluluk Projesi

 

“Ayakkabısız Bir gün Etkinliği”

 

                Ayakkabısız Bir gün Etkinliği, Toms Ayakkabılarının başlattığı “Shoes for Tomorrow” sloganıyla tüm dünyada kutlanan, ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyalarının da yürütüldüğü, uluslar arası sosyal sorumluluk projesidir.

 

                Türkiye’ de ilk ve orta eğitim kurumları içersinde ilk defa okulumuzda yürütülen proje, 2010 yılından bu yana kutlanmaktadır, okul aile birliği ile birlikte kampanyalar düzenlenmekte ve ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz, hem sosyal yardımlaşma bilincini edinmekte, hem de uluslar arası bir projenin parçası olmaktadırlar. 

 

 

Etkinliklerimiz

 

·         İngilizce Haftası

 

Okulumuzda her yıl, bir hafta İngilizce dersinin etkinliklerine ayrılmakta ve İngilizce Haftası olarak kutlanmaktadır. Etkinlik kapsamında tiyatro gösterileri, heceleme yarışmaları ve İngilizce oyunları ve şenlikleri düzenlenmektedir. 

 

·         Spelling Bee Yarişması

 

Amerika’ da her yıl ulusal boyutta kutlanan heceleme yarışması, 2008 yılından bu yana okulumuzda 5,6,7, ve 8. Sınıf düzeylerinde kutlanmaktadır. Öğrencilerimiz, tüm yıl boyunca heceleyen arılar misali çalışmakta ve yarışmaya hazırlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz farkında olmadan eğlenerek kelime ezberlemekte ve İngilizce harf kodlamasını öğrenmektedir.

 

·         İngilizce Oyunları

 

Öğrencilerimiz, İngilizce Haftası kapsamında, ilk ve ortaokullar düzeyinde, öğle araları İngilizce scrabble, twister, apple gibi oyunlar oynayarak hem eğlenme, hem de öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulurlar.

 

Başarılarımız

 

·         Oxford Üniversitesi Big Read Hikaye İnceleme Yarışması Derecelerimiz

 

2009 Zeynep Kunt: Türkiye 2.’ Si

2012 Sıla Öztürk: Bölgesel 1. Ulusal Finalist

2012 Irmak Küllük: Bölgesel 1. Ulusal Finalist

2013 Berna Sude Çimen: Bölgesel Finalist

2013 Aytuğ Kırmızıoğlu: Bölgesel Finalist

2013 Zeynep Naz İnceoğlu: Bölgesel Finalist

2013 Ezgi Çakmakçı: Bölgesel 1. Ulusal Finalist

2014 Engin Aşıklar: Bölgesel Finalist

2014 Esra Güneş: Bölgesel Finalist

2014 Berna Sude Çimen: Bölgesel Finalist

2014 Gülce Erginer: Bölgesel Finalist

2014 Kemal Aksu: Bölgesel Finalist

2015 Ceren Ebret : Bölgesel Derece

2015 Esra Gündüz :  Bölgesel Derece

2015 Göksu Gökdede :Bölgesel Derec

2015 Merve Vural : Bölgesel Derece

2015 Zeynep Turoğlu : Bölgesel Derece

2015 Ali Emre Nebiler :Bölgesel Derece

2015 Hanze Iraz Şen : Bölgesel Derece

2015 Eda Çalışkan :Bölgesel Derece

·         Cambridge University ESOL Examinations

 

       Okulumuz  2009-2010  Eğitim - Öğretim yılından itibaren 11-14 yaş grubu öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen Cambridge Üniversitesi İngilizce Değerlendirme Young Learners, KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test)  sınavlarına katılmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerimizin İngilizce okuma/yazma/dinleme ve konuşma becerilerini ölçme niteliği taşıdığı gibi onlara uluslararası bir sınava girme deneyimi kazandırarak, bu tür sınavlara karşı olan çekingenliklerini yenmeleri için de bir fırsat sağlamakta ve bizlere de onların başarılarıyla gurur duyma imkanı vermektedir.