Ortaokul

Özel Manisa Ülkem Ortaokulu’nda Eğitim – Öğretim saat 08:40’ ta başlayıp 16:40’ ta sona ermektedir. Her gün 8 saat ders yapılmaktadır. Derslerimiz hafta içi her gün saat 08:40 – 09:00 arası paylaşım saati ile başlar. Paylaşım saatlerinde; okuma, güncel olayların paylaşımı, toplumsal kurallar gibi her yıl sene başında belirlenen konular planlı olarak işlenmektedir. 12:25-13:25 saatleri arasında öğle yemeği arası uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin zamanı daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla “Zilsiz Okul” kapsamında ders giriş ve çıkışlarda zil çalmamaktadır.

 

Tüm sınıflarda 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte, okulumuza 5. sınıflarda yeni başlayan ve İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarımızda, hafta içi yapılan 15 saat yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanmaktadır. Avrupa Dil Ortak Ölçütleri (CEFR) doğrultusunda hazırlanan İngilizce programımıza göre 5. Sınıf öğrencilerimizin A2, 6.sınıf öğrencilerimizin B1,7.sınıf  öğrencilerimizin B1+, 8. Sınıf öğrencilerimizin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. 

 

 

Birden fazla yabancı dil bilmenin büyük bir ihtiyaç haline geldiği günümüz koşullarında, öğrencilerimiz; 5. sınıftan itibaren 2. Yabancı Dil Dersi olarak Dünya’da en çok kabul gören ve yaygın olarak kullanılan yabancı diller arasında yer alan Almanca eğitimi almaktadırlar.

 

Tüm sınıf seviyelerinde bireysel ya da grup halinde ek çalışmalar yapılmaktadır. 8. sınıf öğrencilerimize ayrıca planlı TEOG çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz idare,branş öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz tarafından sürekli akademik ve psikolojik açıdan takip edilmektedir. Okulumuzda veli, öğretmen ve öğrenci için rehberlik birimi tarafından seminerler verilip,bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Tüm sınıf seviyelerinde değerlendirme sınavları yapılmakta olup,sonuçları velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılıp eksik konuların kazanımlarının sağlanması için planlamalar yapılmaktadır. Ayrıca yıl içinde yapılan bu sınavlar Ankara'da bulunan Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından  değerlendirilmekte, derslerin ünite analizleri, belirtke tabloları, sınav analizleri oluşturulmakta, okullara geri bildirim verilmektedir.

 

Okulumuzda senede en az üç defa veli toplantısı düzenlenmektedir. Ayrıca velilerimizle daha fazla iletişim halinde olabilmemiz için, her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerimizin ders programına göre veli görüşme saatleri belirlenmektedir. Velilerimiz bu saatlerde gelip  öğretmenlerimizle görüşebilirler. Ayrıca velimiz öğrencisinin devamsızlık yaptığı günlerde bilgilendirilmektedir.

 

Haftada bir saat öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yer aldıkları , Kültür - Edebiyat Kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Step ve Dans Kulübü, Müzik Kulübü, Robotik Kulubü,Spor Etkinlikleri Kulübü, Satranç Kulübü, Fen Teknoloji ve Doğa Dostları Kulübü, Zeka  Oyunları Kulübü, Arkeoloji,Tarih ve Müzecilik Kulübü çalışmaları yapılmaktadır. Haftasonları okulumuzda yine ihtiyaçlar doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir.

 

Öğrencilerimiz, Eureka Bilimsel Proje Yarışması,Bu Benim Eserim,World Maths Day,Gauss Matematik Yarışması,Urfodu,Strateji Oyunları,Big Read,Olimpus Olimpiyatları gibi ulusal ve uluslar arası bir çok yarışmaya katılıp, en iyi derecelerle okulumuzu temsil etmektedirler.

 

Tüm seviyelerde, ders kazanımları doğrultusunda uzman konuklarla söyleşiler planlanmaktadır. Bu söyleşilerin, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamasına özen gösterilmektedir.

 

Öğrencilerimizin yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya sorumluluklarını bir takım çalışması içinde,kişisel gayretleri ile kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için her yıl sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlanmakta; boş zamanlarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olmak, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile turnuva ve yarışmalar düzenlemektedir. Ayrıca öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca sporun getirdiği olumlu katkılardan faydalanmaları düşüncesi ile takım kontenjanları göz önünde bulundurularak okul takımları oluşturmakta, takımlarımızın okullar arası müsabakalara katılımları sağlamaktadır.

 

Okulumuza yeni kayıt olacak öğrenciler, uygulanan Öğrenci Alım Sınavı sonucuna göre, Rehberlik Birimi oluru ve kontenjan doğrultusunda kabul edilirler. 

 

Öğrenci Alım Sınavı bir önceki eğitim öğretim yılı  Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce ders kazanımlarını kapsayacak şekilde, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. 4. sınıftan 5. sınıfa kayıt olan öğrencilerden İngilizce yeterlik düzeyi düşük olan öğrenciler, "Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı"nı takip eden sınıfa kabul edilirler.