Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

       Okulumuzda verilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin amacı,  "Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik" anlayışı doğrultusunda öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme sürecindeki gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzda öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin gelişimine uygun ortam oluşturmak, bireyin kendisini tanımasını sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için bazı hizmetler sunmaktadır.

 

      Öğrencilerin bireysel gereksinimleri saptanarak, kendini anlamasına, gerçekçi kararlar almasına, problem çözmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olunmaktadır.

 

      Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür. Okulumuza yeni başlayan tüm yaş seviyelerindeki öğrencilerle tanışma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik okula uyum sağlamaları konusunda okul tanıtımı yapılmaktadır. Okula uyumda güçlük yaşayan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılarak, arkadaş ve öğretmenlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı etkinlikler planlanmaktadır.

 

       Arkadaşlık, paylaşma, öfke ile baş etme, çatışma çözme, yardımlaşma, iletişim işbirliği gibi konularda bireysel ve sınıf etkinlikleri yapılmaktadır. Akademik gelişimleri ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden bilgi alınarak, akademik destek sağlamak amacıyla bireysel ve sınıf düzeyinde sınav kaygısı, zaman yönetimi, verimli ders çalışma konularında çalışmalar yapılmaktadır.