Rehberlik

 

       Özel Manisa Ülkem Anadolu Lisesi’nde rehberlik faaliyetleri evrensel bir yaklaşım ve anlayış çerçevesinde ele alınmaktadır. Rehberlik birimimizin amacı; öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak kendini tanıyan, kendini doğru ifade edebilen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, duyarlı, sağlıklı, yaratıcı, doğru kararlar verebilen ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlayabilmektir.

 

       Okulumuzda sadece kriz odaklı değil, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı izlenir ve öğrenci merkezli bir yaklaşım söz konusudur. Birimimiz gizlilik, gönüllülük, süreklilik, bireyin değerliliği ve özerkliği ilkeleri temelinde yol almaktadır.

 

       Öncelikli olarak bireyin her yönüyle tanınması önem taşımakta ve bu doğrultuda öğrenci tanıma ve oryantasyon çalışmaları, bireysel görüşmeler, öğrencinin duyuşsal, bilişsel yönden ilgi ve yeteklerinin ortaya koyulması anlamında envanter uygulamaları  ilk adım olarak değerlendirilmektedir.

 

       Rehberlik hizmetlerinin planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonel düzeyde sunulması önem taşımaktadır ve işbirliği şarttır. Rehberlik birimimiz derse giren her bir öğretmenimiz, idarecilerimiz ve velilerimiz ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Velilerimiz ile bireysel görüşmelerini gerçekleştirmekte ve onlara yönelik aile içi sağlıklı iletişim, yaş özellikleri, ergenlik gibi konularda seminerler düzenlemektedir. Diğer yandan öğrencilere uygulanan test ve envanter sonuçlarının ilgili kısımları sınıf öğretmenleri ile paylaşılmakta ve gerekli çalışmalarda onların da görüş ve önerilerine yer vermektedir.

 

       Rehberlik birimimiz; sınav kaygısı grup çalışmaları, öğrenme stilinin öneminin aktarılması, meslek seçiminin yetenek ve ilgi ile bağlantısının öneminin anlatılması, sınav bilgilendirilmesi, hedef belirlemeye rehberlik eden çalışmalar, motivasyon etkinlikleri , zamanı verimli kullanabilme yöntemlerinin aktarılması gibi akademik alana yönelik uygulamaların yanı sıra ders dışı alanlardaki rehberliğin de öneminden yola çıkarak; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun sosyal aktivitelere yerleştirilmesi, toplumsal ilişkiler ve iletişim, sorumluluk, saygı, duygusal olgunluk, vicdan, sağduyu gibi toplumsal hayatı ve kişisel mutluluğu doğrudan ilgilendiren konulara da yer vermektedir. Çünkü okulumuzun genel hedefinde belirtilen insan tipinin vazgeçilmez niteliklerini bu değerler oluşturmaktadır.

 

       Özel Manisa Ülkem Anadolu Lisesi olarak doğru bir eğitim uygulamasının gelişmesinde ve ilerlemesinde rehberlik servisini n kaynak ve destek birimi olarak sürece katılması fikrini temel almakta ve bireyi bütün farklılıklarıyla tek ve biricik kabul etmekteyiz. Bu bakış açısı içinde rehberlik birimi faaliyetlerini planlamakta ve hayata geçirmekteyiz.