Rehberlik

  Okulumuzda verilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin amacı, bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişimini ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak, topluma yararlı, sağlıklı iletişim kurabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için yıl içerisinde çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik birçok çalışma yürütülmektedir.

 

Okulda Rehberlik Birimi Olmasının Avantajları

 

Okulumuzda öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin gelişimine uygun ortam oluşturmak, bireyin kendisini tanımasını sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için bazı hizmetler sunulmaktadır. Bu tür hizmetler okullarda kurulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından yürütülmektedir.

 

Rehberlik hizmetleri içinde öğrencilere okul ve çevresini tanımak gibi oldukça dışsal ve nesnel, kendilerine uygun bir alan veya program seçmek gibi öznel ya da kendini bir arkadaş grubuna ait hissetmeyen ve bundan rahatsız olan öğrenciye yardım gibi oldukça içsel/duygusal alana yönelik yardımlar yer almaktadır.

 

 

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiler eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alanlarla ilgili bilgilerdir. Ayrıca çeşitli tekniklerle öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin öğrencilere aktarılması rehberliğin bilgi verme hizmet alanında yer almaktadır. Psikolojik danışma bireylerin kendilerini tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkin bir biçimde çözmek amacıyla yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan profesyonel bir yardım hizmetidir.

 

Rehberlik çalışmalarından en üst düzeyde yararlanabilmek için rehberlik servisi olarak neler yaptığımızı sizlere aktarmak istiyoruz.

 

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

 

 

    ·         Okulumuza yeni katılan öğrencilerimizi “Öğrenci Tanıma Formu” ile tanıma çalışmalarının yapılması,

 

    ·         Okula uyumu kolaylaştırmak adına oryantasyon sürecinin sağlanması,

 

·         Duygusal, bilişsel ve yeteneklerini anlamayı kolaylaştıran testlerin ve envanterlerin uygulanması,

 

·         Öğrencimizin bireysel danışmanlık istediği konularda (duygusal ve akademik desteği gerekli hissettiği zamanlarda) yardım alabilmesi,

 

·         İhtiyaca göre grup çalışmalarının yapılması ve sosyal becerilerini geliştirici faaliyetlere sınıf içerisinde yer verilmesi,

 

·         8. Sınıf öğrencilerimize sınava hazırlık sürecinde destek sağlamak amacıyla branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde oluşturmuş olduğumuz MODES (Motivasyon Destek Sistemi) adlı çalışma çerçevesinde öğrencilerle görüşmelerin yapılması,

 

·         Öğrencimize okul dışındaki zamanlarını verimli değerlendirebilmesi ve sosyal aktivitelerine vakit ayırabilmesi amacıyla “Zamanı Değerlendirme Programı” danışmanlığının yapılması,

 

    ·         Öğrencimizin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminin izlenmesi ve dokümanların oluşturulması,

 

·         Sağlıklı iletişim kurmanın önemi ve gerekliliğinin aktarılması,

 

·         Ön ergenlik ve ergenlik döneminde yaşanan duygusal ve fiziksel değişimlerin farkındalığının sağlanması,

 

·         Ödev ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışmaların yapılması,

 

·         Akademik başarı kaygısını azaltmak için motivasyon etkinliklerin düzenlenmesi,

 

·         Öz bakım becerilerinin oluşmasını sağlama için okul hemşiremiz ile ortak çalışma yaparak seminer verilmesi,    

 

·          Kişilerarası ilişkilerinin gelişmesine yönelik becerileri kazandırmak amacıyla grup etkinliklerinin yapılması,    

 

·         Akran Baskısı ve Çatışma Çözme Becerilerinin öğrencilere anlatılarak sosyalleşme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi,   

 

·          Başarıyı arttırma yolları ve hedef belirlemenin öneminin anlatılması,         

                                        

·         Sınav bilgilendirmesi ve sınava dair test çözme tekniklerinin aktarılması,

 

·         Sınav kaygısını azaltmak için grup çalışmalarının yapılması,

 

·         Meslek seçiminin, yetenekler ile ilişkilendirilmesi ve öneminin aktarılması,

 

·         Öğrenme stilinin okul başarısındaki yeri ve öğrenme stilinin farkına varılması,

 

·         Öğrencilerimizin sadece akademik başarı için değil, onu anlayan ve dinleyen birinin olduğunu ya da her hangi paylaşmak istediği bir durumda rehber öğretmenin danışmanlığı ile birlikte yardımcı olabileceği ders öğretmeninin samimiyetini hissetmesi için sınıf rehber öğretmeni ile özel görüşmelerin yapılması,

 

·         Sorumluluk, saygı, sevgi, çevre bilinci, toplumsal ilişkilere ve olaylara duyarlılık vb. evrensel değerleri kazandırma çalışmalarının yapılması,

 

·         Anasınıfı öğrencilerimiz için, 1.sınıfa başlamadan önce psikomotor, bilişsel durumunun yeterliliğini görme adına metropolitan olgunluk testinin uygulanması,

 

·         Toplum içerisinde kendini ifade edebilme, öz güven oluşturma ve grup bilinci oluşturma adına ekip çalışmasının oluşturulması,

 

·         Toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini kavrayabilmek için toplumsal sorumluluk projeleri ve yardımların öğrenci işbirliği ile yapılması,

 

·         Öğrencilerimizin ilgi, tercih ve yeteneklerine uygun sosyal aktivitelere yerleştirilmesi ve kulüplerin oluşturulması,

 

 

·         Ailede başlayan demokrasi anlayışının okulda devam etmesi için her yıl yapılan “Öğrenci Birliği Seçimleri” ile bu anlayışı içselleştirmelerinin sağlanması ve seçimlerin sonucunda o yıl tüm öğrencileri temsil eden öğrenci birliği kurulu oluşturulması,

 

Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız

 

 

·         Velilerimizle okulda gerçekleştirmiş olduğumuz gözlemler,  envanter ve öğrencinin akademik - sosyal gelişiminin paylaşılması ve velimizin isteği doğrultusunda bireysel görüşmelerin yapılması,

 

·         1.sınıf velilerimize vermiş olduğumuz “Ailem Okula Başlıyor” adlı üç hafta süren etkinliğimiz ile öğrencilerimizin ve velilerimizin sağlıklı iletişim kurma becerileri, okuma-yazma süreci, ödev bilinci, model alma konuları hakkında bilgilenmesini sağlayarak okula oryantasyon sürecinin kolaylaşması,

 

·         Velilerimizin sınav kaygısının azaltılması ve sınava hazırlanan öğrenci ile sağlıklı iletişimin sağlanmasına yönelik seminer yapılması,

 

   ·         Velileri Öğrencilerin Yaş Özellikleri, Çocuk Eğitimi, Davranış Bozuklukları ve Nedenleri, Çocuğun Okul Başarısını Destekleme, Ergenlik vb. konularında aydınlatıcı bültenler hazırlanması.

 

·         Aile içi sağlıklı iletişimin sağlanması için velilerimiz ile çalışmaların yapılması,

 

·         Bireysel görüşme sağlanabilmesi için randevu alarak görüşmelerin yapılması,

 

·         Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen “model alma” davranışının öneminin aktarılması,

 

·         Velilerimizden gelen istekler doğrultusunda belirlenen konularda uzmanlardan yardım alınarak seminerlerin gerçekleştirilmesi,

 

 

Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalarımız

 

 

·         Her Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında gerçekleştirilen seminer döneminde okul oryantasyonu amacıyla seminer verilmesi,

 

·         Sınıf içerisinde çatışma-çözme, sosyalleşme ve problem çözme becerileri hakkında bilgilerin verilmesi,

 

·         Öğrencilere uygulanan test ve envanter sonuçlarının ilgili kısımlarının sınıf öğretmenleri ile paylaşılması,

 

·         Öğretmenlerimizle yapılan drama çalışmalarıyla sağlıklı iletişim, sen dili-ben dili ifadelerinin fark edilmesi ve geliştirilmesine yönelik seminerlerin yapılması,

 

Yapılan Diğer Çalışmalarımız

 

·         Her yıl Eğitim-Öğretim yılı başlamadan servis çalışanlarımızın öğrencilerimiz ve velilerimiz ile pozitif iletişim kurabilmesi amacıyla seminerlerin verilmesi,

 

 

·         Okul Aile Birliği ile yapılan çalışmalarla Sosyal Sorumluluk Projelerinin gerçekleştirilmesi.