Satranç

 

 

Satranç , kapasitesi ve işlem gücü sınırsız olan insan beynini azami derecede çalıştıran ve geliştiren en önemli sporlardan biridir. Satrançla ilgili yapılan araştırma sonuçları, satranç oynayan bireylerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi zihinsel kapasitelerinde gelişmeler olduğunu, satrancın başarıyı olumlu etkilediğini, zamanı kullanmada iyi bir spor olduğunu göstermiştir. Ayrıca Satranç, öğrenciye bir yöntem dahilinde öğretildiği taktirde, ayırt etmeksizin bütün derslerine olumlu yararları olduğu keşfedilmiştir.

 

Okulumuzda satranç eğitimi anasınıfından itibaren verilmeye başlanmaktadır. Derslerimizde her serviyeye uygun çalışmalar yapılmakta olup okul içi, bölgesel ve ulusal yarışmalara katılım sağlanmakta ve pek çok başarı elde edilmektedir.