Sınıf Öğretmenleri

  Ülkem Koleji  Sınıf öğretmenleri zümresinin temel hedefi, öğrencilerimizin öncelikle Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,  öğrenmekten keyif alan, kendisiyle toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, araştırma yapabilen, problem çözebilen, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp, tartışan, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

 

Tüm derslerde sınıflarımızdaki akıllı tahtalardan yararlanarak derslerin görsel ve aktif geçmesi,  öğrencilerimizin kendi performanslarını geliştirme ve sergilemeleri sağlanmaktadır. Derslerimizde işlediğimiz konuları, laboratuvarlardan yararlanarak, somut hale getirerek estetik ve eğlenceli yönleriyle kazandırmaya çalışarak öğrencilerimizin katılımını sağlamaktayız. Okuma anlama, yazılı anlatım, yaratıcı düşünme, drama teknikleriyle, konuları yapılandırmacı bir şekilde işleyerek öğrencilerimizin bireysel ya da takım halinde konuları araştırarak, tartışarak bir ürün ortaya koyarak öğrenmelerine rehberlik etmekteyiz.

 

Okul bünyesindeki ders programımıza göre Matematik, Fen Bilimleri ve küçük sınıflarımızdaki Hayat Bilgisi derslerimizi laboratuvarlarımızda yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesine göre, deneylerle işleyerek çocuklarımıza ortak kullandığımız alanları uygar bireylere yaraşır davranışlar içerisinde kullanmayı da göstermekteyiz.

 

Öğrenci başarılarını belirlemek amacıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde ortak olarak uygulanan eğitim öğretim yılı başında Neler Hatırlıyoruz? ve eğitim öğretim yılı içerisinde Neler Öğrendik? Değerlendirmeleri ile öğrencilerimizin sadece bilgi düzeyinde değil, anlama-kavrama, uygulama, analiz sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık vermekteyiz. Bu değerlendirmelerin sonuçlarını her soru ve konunun kazanımına yönelik veliye gönderdiğimiz mektuplarımızla paylaşmaktayız. Her öğrencinin kendi yapısı içinde bireysel gelişimi ve öğrenme hızını somut bir şekilde göstermekteyiz. Eksik kazanımlara yönelik hazırladığımız program içerisinde öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz.

 

 1. ve 2. Sınıflarda kullandığımız Okul Güncem ile öğrencilerimizin okuduğu kitapları değerlendirmesini, öğrencimize ilginç gelen bir anını paylaşmasını, öğrencilerimizin ilgi ve çalışmalarını yönetmeyi, boş zamanını iyi ve etkili kullanmayı, yazılı dil ifadesini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Sınıflarımızdaki Haberin Olsun köşelerimizde Türkiye’ de ve Dünya’ daki önemli gelişmeleri günlük ve haftalık haberlerle paylaşıyoruz. Yıl içerisinde yapılan proje ürünlerimizi sınıf ve okul koridorlarında sergileyerek tüm öğrencilerimizle paylaşmaktayız.

 

1., 2., 3. Sınıf öğrenci ve velilerimizin işbirliği ile Ailemle Matematik etkinliğimizde sınıf düzeyinde belirlenen konu ile ilgili değişik tasarımlarla ürün ortaya çıkararak keyifli zamanlar geçiriyoruz. Yine 1. sınıflarımıza yönelik Ailemle Resim Yapıyorum etkinliğimizi özel günlere katarak öğrencilerimizin aileleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla ifade etmelerine aracı olmaktayız.

 

Bireysel özelliklerinin geliştirilmesine fırsat veren, eğitim öğretim etkinliklerinden yararlanırken, saygılı, paylaşımcı, milli kültürüne sahip çıkan öğrencilerimizi ailesine ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirmek de en büyük idealimizdir.