Sosyal Bilgiler

 

 

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere, Milli Eğitim müfredat programının hedeflediği bilgileri verirken, aynı zamanda yaşama dair her konuyu anlamalarını kolaylaştıracak beceriler kazandırmak temel amaçlarımız arasındadır. Salt bilgiyi öğretmekten uzaklaşmış Sosyal Bilgiler programımız öğrencilerin ezbercilikten uzak, analitik düşünme becerilerine sahip ve mantığını kullanarak yaşamla bağ kurmalarını kolaylaştıracak kazanımlar sunmaktadır.

 

Sosyal Bilgiler dersinde her yeni konu öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere beyin fırtınası ile başlar. Öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri ölçülür. “Ne biliyorum? Neyi öğrenmek istiyorum?” sorularının yanıtlarıyla konunun kapsamı belirlenir. Ünite bitiminde de “Neler öğrendim?” sorusu yanıtlanarak değerlendirme yapılır. Sosyal bilimler gibi hayatı kapsayan bir alanda işlenen her konu için hayattan materyal bulmak mümkündür. Derslerde ele alınan konuya uygun öyküler, gezi yazıları, anılar, röportajlar, anketler, fotoğraflar, haritalar, geçmişten kalan eşya ve nesneler, interaktif ortamdaki eğitsel oyun ve bulmacalar, eşleştirme sorularından bolca yararlanılır.

 

 

Arkeoloji, Tarih ve Müzecilik Kulübü

 

Öğrencilerin, tarihi eserlerin korunması konusunda etik değerlerle ilgili doğru tutumları geliştirmelerini sağlamak ve geçmiş yaşantılarla günümüz yaşantıları arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olmak amacıyla Arkeoloji, Tarih ve Müzecilik Kulübü faaliyet göstermektedir. Kulüp bünyesinde tarihi obje tasarımları, müze ziyaretleri, tarihi figürlerin veya kişiliklerin tanıtıldığı kitap ayraçları hazırlıkları, sanal müze gezileri gerçekleştirilmektedir.

 

 

Eğitim Seminerleri

 

Derslere kaynak olarak sadece nesneler değil, kişiler de katılır. Aile büyükleri, çeşitli meslek gruplarından yetişkinler, yerel yönetim temsilcileri gibi kişilerin katılımıyla ele alınan konular hayatın içinden örneklerle pekiştirilir, öğrencinin ilgili kişiyle konuyu derinlemesine tartışmasına fırsat tanınır.

 

 

Sosyal Bilgiler Oyun Günü

 

Sosyal Bilgiler zümresi olarak, öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini geliştiren, olumlu yönde değiştiren, ülkelerine ve insanlığa katkıda bulunan üretici bireyler olmalarını sağlamak için Sosyal Bilgiler Oyun Günü etkinliği gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliği yaparken amacımız Sosyal Bilgiler konularını daha eğlenceli hale getirmek, öğrencilerin yaparak öğrenme ilkesiyle konuları kavramalarını sağlamak, öğrencilerin konularla ilgili, bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmektir.

 

                Çok farklı düzeneklerde kurgulanmış, çok geniş bir yelpaze sunan oyunlar öğrencilerin ders konularına yönelik farkındalıklarını arttırır. Konuların daha zevkli ve kalıcı hale getirilmesini sağlamak için düzenlenen Sosyal Bilgiler Oyun Günü Türkiye’de ilk kez okulumuzda gerçekleştirilmiştir.

 

 

Toplum Hizmeti ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

Sosyal Bilgiler bölümü olarak senede en az bir “Sosyal Sorumluluk Projesi” gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin çevreye ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen faaliyetlerde, toplum hizmetinde bulunacakları alan belirlenerek, ihtiyaç konusu tespit edilir. Öğrenciler tarafından üretilen farklı fikirlerle proje faaliyetleri Sosyal Bilgiler öğretmenleri rehberliğinde yürütülür.

 

Geziler

 

Gerekli durumlarda çeşitli mekânlara (ören yeri, müze, market, fabrika, sinema, sergi salonu) geziler düzenlenerek öğrencilerin yerinde bilgi edinmesi ve gözlem yapması sağlanır. Öğrenme ortamının sadece sınıf olmadığını, doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaştıkları ortamlarla karşılaşmalarını sağlamak için düzenlenen il içi ve il dışı gezilerin daha sağlam ve kalıcı bilgi oluşturmadaki rolü büyük olmaktadır. Öğrenciler gerçekleştirilen geziler sayesinde olayları ve kişileri doğal koşullar içinde tanıma, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçüde yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazanmaktadırlar. 

 

 

Kültürel Miras Müzesi

 

Öğrencilerin tarihe bakış açısı geliştirmelerini sağlamak ve tarihi eserleri koruma bilinci kazandırmak amacıyla okul bünyesinde Kültürel Miras Müzesi yer almaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasımızı çocuklara tanıtmak ve kültürel kimlik kazandırmak ve bu çeşitlilikle insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunmalarını sağlamak müzenin oluşturulma nedenidir.

 

Haftanın Sorusu

 

Haftanın sorusu çalışması öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler alanında genel kültür bilgilerini geliştirici sürekliliği olan bir çalışmadır. Her hafta tarih-coğrafya alanlarından biriyle ilgili ya da dünyanın gündemindeki güncel olaylarla ilgili bir soru panoya asılarak öğrencilerimizden bu soruya cevap yazmaları istenir. Böylece öğrenciler hem dünya gündemini takip ederler hem de Sosyal Bilgiler derslerinde öğrendikleri ya da öğrenecekleri konularla ilgili araştırma yapmaya yönlendirilirler. 

 

 

Belirli Gün ve Haftalar

 

Bir eğitim –öğretim yılı içerisinde zümremiz tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, 18 Mart Şehitler Günü ve Vakıflar Haftası kutlanmaktadır. Bu faaliyetlere öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz etkin olarak katkıda bulunurlar. Bu suretle organizasyon, işbölümü, sorumluluk alma, tarih ve kültür bilinci kazanımı, kendine güven, topluluk önünde kendini ifade edebilme gibi alanlarda öğrencilerimiz kendilerini geliştirme fırsatını bulurlar. Kurumsal olarak da diğer kurumlarla iletişim ve işbirliği yapılarak öğrencilerimizin bu çeşitlilik içerisinde rol almaları sağlanır.