Türkçe


Türkçe dersinde amacımız öğrencilerimizi; Türk dilinin kurallarını ve inceliklerini anlayarak seven, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak doğru ifade edebilen, vermek istediği mesajları doğru aktarabilen, Türk ve Dünya edebiyatına ait eserleri bilinçli bir gözle okuyup üst düzey düşünerek yorumlayabilen, araştırmayı seven bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Münazara Etkinlikleri

 

Münazara, tartışmaya açık herhangi bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur. Özel Manisa Ülkem Koleji’nde münazara Türkçe dersinde bir eğitim-öğretim tekniği olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçe ders öğretmenleri rehberliğinde yıl boyunca sınıf içi ve okul genelinde düzenlenen münazaralara katılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz kendini rahatlıkla ifade eden, analitik düşünen, sorun çözen, uzlaşma sağlayabilen, topluluk önünde konuşabilen, ikna kabiliyeti gelişen, liderlik ruhuna sahip, Türkiye ve dünyadaki toplumsal gelişmeleri takip eden, araştırma yapan ve sorgulayan, bilgi sahibi olduğu konular hakkında fikir geliştiren bireyler olarak yetişmektedir.

 

Yazma Etkinliği

 

                ODTÜ Ülkem Koleji öğrencilerimizin Türkçe derslerinde yazma sanatıyla ilgili öğrendikleri bilgi ve becerileri fabl, masal, öykü, diyalog, roman, tiyatro, şiir gibi yazı türlerine yaşayarak yansıttıkları etkinliklerdir. Öğrencilerimizin bu etkinlikler sonunda oluşturdukları ürünler okul panolarımızda sergilenmektedir. Ayrıca oluşturulan bu ürünlerle öğrencilerimiz okul içi ve okul dışı pek çok yarışmaya katılarak derece almaya hak kazanmıştır.

 

Tiyatro Etkinlikleri

Öğrencilerimiz “Dünya Tiyatrolar Haftası” kapsamında Türkçe öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları tiyatro gösterilerini okul çapında sergileyerek topluluk önünde kendini sözlü olarak ifade etme, beden dilini kullanarak anlatım gücünü geliştirme, geniş dünya görüşü, evrensel kültür ve estetik beğeniye sahip olma, ulusal kültür ve değerlerin farkına varma ve onları özümseme, kendisi ve çevresiyle barışık olma gibi becerileri kazanmış olurlar.

 

Türkçe Şenlikleri

 

Okulumuzda geleneksel olarak düzenlenen “Türkçe Şenlikleri” kapsamında öğrencilerimiz Türkçe ders kazanımlarından yola çıkarak hazırladıkları oyunlarını okulumuzda öğretmenlerine ve arkadaşlarına tanıtırlar. Böylelikle öğrencilerimiz “yaparak-yaşayarak öğrenme” felsefesini Türkçe dersinde ne kadar benimsediklerini, ezberden uzak, düşünen ve araştıran, yaratıcı, potansiyellerinin ve yeteneklerinin farkında olan bireyler olduklarını göstermiş olurlar.

 

Kütüphane

 

Okulumuzun tüm seviyelerinde her şube sürekli olarak yenilenen okul kütüphanemizde haftada bir ders saati okuma yapar. Kütüphane saatinin dışında 5.sınıftan 8.sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz sene başında ODTÜ GV. Okulları Türkçe öğretmenleri tarafından belirlenerek okutulan kitaplar hakkında sınıf içi etkinlik ve incelemeler yapar. Böylelikle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılmasının yanında onların “eleştirel okur” seviyesine gelmeleri sağlanmış olur. Ayrıca haftada iki gün “paylaşım saatinde” 20’şer dakika okunulan kitaplar üzerine tartışmalar yapılarak öğrencilerin birbirlerine kitap tavsiyesinde bulunmaları sağlanır. Tavsiye edilen kitapların adları öğrenciler tarafından kâğıtlara yazılarak “kitap ağacım” panosunda sergilenir.

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

Okulumuzda sosyal sorumluluk projeleri planlarken tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle güçlü bir sinerji oluşturmak amaçlanmakta; projelerimizin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır.

 

Belirli Gün ve Haftalar

 

Kültür-Edebiyat Kulübü ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte belirli gün ve haftalar öğrencilerimizin ve velilerimizin katılımıyla her sene coşkuyla kutlanmaktadır.