Sayın Velimiz,

            2015–2016 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde 2. Sınıflar olarak demokratik toplumda yaşamın gerektirdiği özelliklere sahip, yaratıcı düşünen, karar veren, bilimsel araştırma yapabilen, etkili iletişim kuran, öğrenmeyi öğrenen, bireysel sorumluluk içinde işbirliği ile çalışan bireyler yetiştirme hedefimizi, Atatürk’ün belirlediği ilke ve inkılaplar doğrultusunda ve programımız çerçevesinde uyguladık.

 

            Bu eğitim öğretim yılında Hayat Bilgisi temalarında öğrencilerimizin, temel yaşama ilişkin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, öğrencilerin farklı öğrenme durumlarına göre yeni yöntem ve tekniklerle kazanımların davranışa dönüştürülmesi için çalıştık. Öğrencilerimizin kültürel gelişimlerine katkıda bulunduk.  Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri öğrendik. Maddenin değişmezliği, sınıflandırma, cinsiyet rolleri, düş ve gerçek ayrımı gibi konularda oldukça geliştik.

 

          Türkçe derslerinde öncelikle okumayı sevme, dinleme, konuşma, yazılı anlatım becerilerini geliştiren etkinliklere yer verdik. Okuma alışkanlığını geliştirmek için paylaşım saatlerinde kitap okuduk. Yeni kitaplar getirerek sınıf kitaplıklarımızı zenginleştirdik. Programımızda yer alan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği kitapları tüm yönleriyle ele alarak inceledik. Yaratıcı yazma çalışmalarıyla dil gelişimini desteklemek ve hayal gücünü geliştirmek için öğrencinin kendini ifade edebilmesine fırsat verdik.

 

           Matematik dersinde problem çözme, karar verme, kendi problemini yazıp çözme, günlük hayatla ilişkilendirebilme becerilerinin gelişimine katkı sağladık. Akılcı ve seçici olabilmelerini sağlamaya yönelik etkinlikler yaptık. Matematik dersiyle çocukları daha çok düşünmeye, çabuk karar vermeye yönlendirdik. Eğitim teknolojisinin olanaklarından yararlanarak hazırlamış olduğumuz materyallerle dersimizin içeriğini daha da zenginleştirdik.

 

           Okulumuzdaki sosyal etkinliklere katıldık. Öğrencilerimizin okul ortamında aileleri ile eğlenerek vakit geçirebilecekleri aile katılımlı etkinlikler yaptık.    

 

            Eğitim öğretim ortamı ve yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri ile Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın en büyük vizyonu olmuştur.

 

            Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmeleri için okulun kurallarına uymalarında, aile-okul işbirliği için siz velilerimize teşekkür eder, yeni bir eğitim öğretim yılında görüşmek dileğiyle sağlıklı, mutlu verimli bir tatil dileriz…

 

 

 

2. Sınıflar Zümresi