Sayın Velimiz,

    2015–2016 Eğitim-Öğretim yılına öğrencilerimizle coşku içinde başladık.

 

           Program çerçevesinde dersler arası ilişkilendirme yapılarak; öğrencilerimizin öğrendiklerini günlük yaşantılarında uygulamaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

          Hazırlanan çalışma kâğıtları ile öğrendiklerini değerlendirme, kendilerini daha rahat ifade etme olanağı sağlamaya çalıştık.

         Yapılan ODTÜ değerlendirmelerinde öğrencilerimiz güzel başarılar elde etmişlerdir.

         Sizlerin de desteği ile öğrencilerimizin davranış ve ders başarıları en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılmaktadır.

 

                HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE

        Öğrencilerimizin ezberden uzak, düşünmeye sorgulamaya, farklı görüş ve düşüncelere saygılı olmaya bilgi teknolojilerini etkin kullanmaya, araştırma yapmaya, kendilerini özgürce ifade etmeye yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

         “OKUL HEYECANIM” Temasıyla öğrencilerimizin edindiği bilgi beceri ve davranışlarla, sorumluluğunu bilen ve uygulayan, okul ve çevresini tanıyan daha yaşanılır hale getirmeye çabalayan birey olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

         “BENİM EŞSİZ YUVAM” Teması ile kendisini, ailesini tanıyan demokratik aile yapısına önem veren; gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, değişikliklere dinamik biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, mutlu bireyler yetiştirmeye çalışılmaktadır.

         ‘’ DÜN, BUGÜN, YARIN’’ Teması ile kendi yaşamı ile ulaşım ve iletişim araçlarındaki değişimleri fark etmeleri, çağın gerekliliklerinin bilincinde olmaları, mesleğine karar verirken kendini daha iyi tanımaları, Atatürk’ün Türk milletine yaptığı yenilikleri armağan ettiği bayramları daha iyi öğrenmeleri, hava durumunu yorumlayabilmeleri sağlanmıştır.

         

          TÜRKÇE DERSİNDE

          Öğrencilerimizin ana dillerini doğru ve etkin kullanmaları, okuduklarını anlayan, doğru yorumlayan öğrendiklerini günlük hayatta ve diğer derslerde de uygulamaları hedeflenmiştir.

          Bunu gerçekleştirmek için; Bu sınıf çerçevesinde öğrenmeleri gereken yazım ve dil kuralları etkinliklerle kavratılmaya çalışılmaktadır.

          Kendi görüş ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak özgürce ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun için çeşitli etkinliklere yer verilmektedir.

           Kitap okuma zevk ve alışkanlıklarını geliştirmek için çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır. Okuduklarını anlama, doğru yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

          Yazılı anlatım becerilerini geliştirmek amacıyla; Betimleme, anı, serbest yazım, hikâye ve şiir yazma etkinliklerine yer verilmektedir.

Öğrenmiş oldukları dil bilgisi konularını günlük hayatlarına aktarmalarına, daha akıcı ve anlaşılır konuşabilmelerine kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine, karşılaştıkları sözcükleri analiz edep sözcük türlerini ve kullanım amaçlarını kavrayabilmelerine çalışılmıştır.

 

 

                       

       MATEMATİK DERSİNDE:

     Öğrencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine, matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanında problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

    Bu dersimizde; üç basamaklı doğal sayılar, ritmik sayma, toplama-çıkarma-çarpma ve bölme işlemleri, problem çözme, düzlem, doğru, açılar, romen rakamları, paralarımız, kare-dikdörtgen-üçgen-çember konularıyla birlikte sıvıları-zamanı ve ağırlıkları ölçme ile ilgili beceri ve bilgiler kazandırılmaya çalışılmıştır. Kesirle konusuyla eşit paylaştırma konusu, uzunluk ve çevre ölçüleri konuları ile de istenilen bir alanın çevresini ölçebilme kazanımları kavratılmaya çalışılmıştır.

 

 

FEN BİLGİSİ DERSİNDE:

    Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinde duyu organlarımızın görevleri ve sağlığının korunması ile ilgili yapılması gerekenler; Maddenin Özellikleri ünitesinde maddelerin halleri ve özelliklerinin neler olduğu; Kuvvet ve Hareket ünitesinde kuvvetin ve hareketin tanımı ile itme ve çekme kuvvetlerinin varlıkların hareketlerine etkileri; Işık ve Ses ünitesinde ışık ve ses kaynaklarının neler olduğu ve bu enerji türlerinin işimizi hangi alanlarda kolaylaştırdığı; Canlılar Dünyasına Yolculuk ünitesinde doğal ve yapay çevrenin farkları, insanların çevreye katkıları veya zararları; Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde kullandığımız elektrikli araçların hangi kaynaklar sayesinde çalıştığı, elektriğin güvenli kullanımı; Gezegenimiz Dünya ünitesinde ise Dünya’nın şekli ve yapısı konuları yapılan etkinliklerle öğrenildi.

 

    Hazırlanan çalışma kâğıtları ODTÜ GVO okullarıyla yapılan işbirlikçi çalışmalar ile öğrendiklerini değerlendirme, kendilerini daha rahat ifade etme olanağı sağlamaya çalıştık.  Yapılan ODTÜ Neler Öğrendik? değerlendirmelerinde öğrencilerimiz çok güzel başarılar elde etmişlerdir.

 

    Sizlerin de desteği ile öğrencilerimizin davranış ve ders başarıları en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılmaktadır.

        

    Sayın velimiz: 2015–2016 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları öğrencilerimiz ve bizim adımıza çok olumlu geçmiştir. Sizden aldığımız destek ve öğrencilerimizin gayreti ile 2016-2017 eğitim öğretim yılının daha da verimli geçeceğine inanıyoruz. Herkese iyi tatiller diliyoruz.

 

                                                                        

                                                        

 Saygılarımızla

3.Sınıflar Zümresi