Sayın Velimiz,

Sayın Velimiz,

 

            Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları iş birliği ile sürdürdüğümüz 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nı tamamlamış bulunuyoruz.

 

            Derslerimize yönelik çalışmalarımızda öğrencilerimizin davranış ve ders başarıları en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılmıştır.

 

Program çerçevesinde dersler arası ilişkilendirme yapılarak; öğrencilerimizin öğrendiklerini günlük yaşantılarında uygulamaları sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Hazırlanan çalışma kâğıtları ile öğrendiklerini değerlendirme, kendilerini daha rahat ifade etme olanağı sağlanmıştır.

 

Öğrencilerimizin ezberden uzak, düşünmeye sorgulamaya, farklı görüş ve düşüncelere saygılı olmaya bilgi teknolojilerini etkin kullanmaya, araştırma yapmaya, kendilerini özgürce ifade etmeye yönlendirilmiştir.

 

Geçmişimizle ilgili bilgiler kavratılmaya çalışılmış. Kültürel değerlerimiz dramalar yoluyla kavratılmaya çalışılmıştır.

 

Öğrencilerimizin ana dillerini doğru ve etkin kullanmaları, okuduklarını anlayan, doğru yorumlayan öğrendiklerini günlük hayatta ve diğer derslerde de uygulamaları hedeflenmiştir.

 

Bunu gerçekleştirmek için; bu sınıf çerçevesinde öğrenmeleri gereken yazım ve dil kuralları etkinliklerle kavratılmaya çalışılmıştır.

 

Kendi görüş ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak özgürce ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun için çeşitli etkinliklere yer verilmiştir.

 

Kitap okuma zevk ve alışkanlıklarını geliştirmek için çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır. Okuduklarını anlama, doğru yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Okuduklarından yola çıkarılarak kendi yazdıkları hikâyeler ve şiirler büyük beğeni toplamıştır. Zaman zaman yazar ve kitap adları öğrencilere tavsiye edilerek bu kitapları okumaları sağlanmıştır. En çok kitap okuyan öğrenciler takdir edilerek, kitap okumaları geliştirilmeye çalışılmıştır.

 

Fen Bilimleri derslerinde deney, gözlem, modelleme metotları kullanılarak öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmeleri eğlenceli hale getirilmiş, kazanımların daha kalıcı olması sağlanmıştır.

 

Sayın velimiz; 2015-2016 Eğitim öğretim yılı çalışmaları öğrencilerimiz ve bizim adımıza çok olumlu geçmiştir.

 

Kocaman bir yıl değil dört yıllık bir birlikteliğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize ve sizlere bundan sonraki yaşamınızda başarı ve mutluluklar diliyoruz.

 

 4. Sınıflar Zümresi