AB Çalışmaları Kulübü

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KULÜBÜ’NÜN AMAÇLARI

 

       Ülkem Koleji  öğrencilerini AB konusunda bilgilendirmek ve öğrencilerin farkındalıklarını etkin eğitsel tedbirler yoluyla arttırmak,Ülkem Koleji  öğrencilerini Türkiye'nin AB 'ye üyelik süreci konusunda  somut politika üretimine katkıda bulunmak,AB konusunda farklı yaklaşımları aynı platformda buluşturmak,kulüp üyelerinde ve okulda, Avrupa Birliği Projeleri konusundaki merak ve ilgi uyandırmak,aynı doğrultuda çalışan kurumların mevcut iletişim ağlarına katılmak ve yeni iletişim ağları kurmak,okul sosyal kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak mevcut projelere katılmak ve yeni projeler üretmek kulübün genel amaçları içerisinde yer almaktadır.Ayrıca Ülkem Koleji  öğrencilerini Avrupa ülkelerinde bulunan okullar, işletmeler ve Sivil Toplum Kurumları ile yapabilecekleri ortak değişim programları konusunda bilgilendirmek,okul sosyal kulüplerinin kendi çalışma alanları ile ilgili AB projeleri hazırlamalarına yerel destek sağlamak,Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından yürütülmekte olan “Kalbinize Akan Mitolojik Lezzet:Zeytin” eTwinning projesinin faaliyet görevlerini kulüp öğrencilerinin aktif katılımıyla tamamlamak kulübün özel amaçları içerisinde yer almaktadır.

 

 KULÜP ETKİNLİKLERİ

  1. Kulüp içi eğitim seminerleri düzenlemek,
  2. Genel olarak AB onları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütmek,
  3. AB politikaları, programları ve uyum çalışmaları ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı seminer ve atölye çalışmaları yürütmek,
  4. Yurtiçi / yurtdışı eğitim olanakları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak,
  5. Sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte mevcut ulusal ve uluslararası projelere katılım amacıyla proje üretme çalışmaları yapmak kulübün faaliyetleri arasında yer almaktadır.