Dolce Müzik Kulübü

 

       Kulübün amacı öğrencilere serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, yeteneklerini ön plana çıkarma, duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanma, müzik zevkini ve dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirme gibi becerileri kazandırmaktır.

 

       Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilir.

 

       Belirli gün ve haftalara yönelik koro oluşturulur, orkestra kurulur, konserler verilerek , konserlere gidilir.