Sayın Velimiz,

     2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı içerisinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın ilke ve amaçları, Milli Eğitim Temel kanununun belirlediği genel amaçlar doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, yaratıcı düşünmeyi teşvik eden etkinliklerle güçlendirilmiş bir programla çalışmalarımızı sürdürdük. Fen Bilimleri Zümresi olarak genel hedeflerimiz çerçevesinde bu yıl aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirildi.

 

      2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında ünitelerimiz  5. 6., 7. ve 8. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına uygun şekilde işlenerek konularımız tamamlandı.        Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde sorumluluk bilincinin artmasına yardımcı olmaya çalışarak, Fen Bilimleri dersindeki mevcut bilgileri yorumlayabilme ve sorgulayabilme yetenekleri geliştirildi. Ayrıca derslerimizde bilgisayarla, akıllı tahta ile anlatım yapılarak konuları görsel olarak da kavramaları sağlandı. Hazırlanan çalışma kâğıtları, hafta sonu ödevleri,  deneyler ve ders içi aktiviteler ile Fen Bilimleri dersleri öğrenci merkezli olarak yürütüldü ve öğrencilerin ders içinde aktif rol almaları sağlandı. 5,6,7 ve 8. sınıflarda ünite izleme sınavları yapılarak öğrencilerimizin durumları değerlendirildi. Bu sınavlarda öğrencilerimizin eksikleri belirlenerek gerekli ek çalışmalar ve 3 genel sınav yapıldı. 7. sınıflarımıza TEOG ‘a yönelik ön hazırlık hafta sonu kursları, 8. Sınıflara ise TEOG hafta içi ve hafta sonu kursları yapılmıştır. Fen Zümresi olarak her sınıf seviyesinde özgün sorular hazırlayarak deneme sınavları uygulandı.

    

       2015-2016 eğitim-öğretim yılına yeniliklerle başlayan ODTÜ Ülkem Koleji Prof.Dr. Hüseyin Vural Bilim Müzemiz açıldı.  Çocuklarımızın Bilim ve Teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla hazırlanan bilim müzemizi okulumuz öğrencilerine Fen Zümresi tarafından tanıtıldı. Derslerimizde konuyla ilgili olan kazanımlar Bilim Müzemizde işlendi. Bilimin eğlenceli yanı gösteri deneyleriyle Deney Gününde okulumuz öğrencilerine sunuldu.

 

 

Bu yıl da 5. ,6. ,7. ve 8. sınıflarımız ODTÜ GV Okulları tarafından Ankara’da düzenlenen 6. Eureka Bilimsel Proje Yarışmasına hazırladıkları projeler ile katıldılar. Eureka Bilimsel Proje yarışmasının ilk aşaması olan online başvuru aşamasına okulumuz 5.,6., 7. ve 8. sınıflar seviyesinde toplam 16 proje ile katılmıştır. İlk elemeyi geçen 7 projemiz Ankara’ da düzenlenen finale katılmaya hak kazanmıştır. 06/Haziran/2016 tarihinde 8 ODTÜ Okulunun katıldığı yarışma, Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen Eureka Bilimsel Proje Yarışmasında ODTÜ okullarından toplam 35 proje yer aldı. Jüri üyeliğini ODTÜ öğretim üyelerinin yaptığı yarışmada, Fen Zümresi 13 öğrenci ile yer aldı. 8. Sınıf öğrencilerinden 2 öğrencinin yapmış olduğu “ Cam kırıklarında bitki yetiştirme “ projesi ile mansiyon ödülü kazandı.

 

         Öğrencilerimizin yıl içerisinde çeşitli proje yarışmalarına teşvik edilerek katılımları sağlandı. Fen Lisesinin düzenlediği Ödevini Bize Getir Yarışmasına 7. Sınıflardan 2 öğrencimiz  ‘’ Kağıttan yalıtım’’,‘’ Fibermatik’’  adlı projeleriyle yarışmaya katılmaya hak kazandı.

 

Bu sene Bursa Bilim Şenliği ‘ne de katılım gerçekleştirildi. 8. sınıflardan 2. öğrenci     “ Alkollü araba kullanımına son” projesi ile 3 gün Bursa Merinos Park’ta sunum gerçekleştirdi ve 1000 TL mansiyon ödülü kazandı.

 

Bu sene fen, matematik ve bilgisayar öğretmenlerinin işbirliğiyle ders olarak okutulmaya başlanan STEM dersi, Fen Zümresi tarafından da planlanıp uygulanmaktadır.

 

  2., 3., 4., sınıflara yönelik  Küçük Mucitler Kulübü, öğrencilerimizi  bilimin şaşırtıcı ve gizemli dünyası ile tanıştırıp, yaratıcı yönlerinin gelişmesini sağlamak, kendi gözlemlerini, merak ettiklerini soru - cevap ve araştırma yöntemleri kullanarak yeni deneyler tasarlayabilme becerilerini öğrencilerimize  kazandırılmıştır. 3. ve 4. Sınıflara yönelik Mutfakta Bilim kulübü; öğrencilerin bilimin sadece laboratuarlarda değil kendi yaşantılarında da var olduğu bilincini arttırmak, bilimin çocuklar için sihirli olan yönlerini keşfetmelerini, öğrencilerin kalıcı öğrenmelerinin gerçekleşmesinde yaparak ve yaşayarak deneyim yaşamaları Mutfakta Bilim kulübü ile sağlanmıştır.

 

Eco- Okul Kulübümüzde öğrencilerimizin Bilimsel araştırma aşamalarının farklı yöntemlerinin uygulanılması öğrencilere kavratıldı. İnternetten doğru bilgiye ulaşma yolları öğretildi. Zaman zaman öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik belgesel CD’leri izletildi. Sosyal sorumlulukları geliştirici yönde çevre dostu projeler geliştirildi. Kulüp çalışmaları çerçevesinde okul içinde çevre bilinci oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu yıl da Eko Okul Eylem planında “ Çöp atık ve geri dönüşüm’’ teması çalışılmıştır. Kulüp öğrencileri olarak Atatürk Kent Parkta Eylem günü gerçekleştirdi.  Bu kapsamda kulüp öğrencileri Çöp atık ve geri dönüşüm ile ilgili çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

 

Robot kulübünde öğrencilerin düşünme, sentez, parça-bütün ilişkisi ve el-göz koordinasyonu gibi becerilerinin geliştirilmesi amacıyla robot tasarım ve programlama çalışmaları sürdürülmüştür. 2015- 2016 eğitim öğretim yılı legobotik kulübü kapsamında İstanbul maker haftası intel inovasyon sergi ve finallerini katılım sağlanmıştır. İzmir inovasyon haftasına robot projemizle katılım hakkı kazanılmıştır. Bu sene de First lego league yarışmalarında ilk 10’a girmeye hak kazanılmıştır.

 

       Bu yıl 12.  Bilim Şenliğimiz 30-31 Mayıs günleri gerçekleştirildi. 30 Mayısta 6. ve 7. Sınıflar arasında düzenlenen Afiş tasarım yarışmasında 12 afiş tüm okul genelinde oylamaya sunuldu ve dereceler belirlendi.

Aynı gün içerisinde 6. sınıfların Işık ve ısı temalı hazırladıkları projelerini gün içersin de tüm okula sergilediler. 31 Mayıs günü Fentatlon gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz her sınıf seviyesinde oluşturdukları gruplarda Fentatlon işbirliğinin, ekip çalışmasının, plan yapmanın ve rakiplerle yarışmanın sonuçlarının görülebildiği; öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrendikleri bir bilimsel yarışma gerçekleştirildi. Yarışmaya 12 grup katılarak yarıştı ve birinci gruba madalya verildi. 

 

               2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında da ODTÜ Ülkem Koleji ailesi olarak sizlerle birlikte yolumuza devam etmenin mutluluğunu yaşadık. Yeni bir Eğitim – Öğretim yılında birlikte olmak dileği ile iyi tatiller diliyoruz.

 

                                          FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ