Sayın Velimiz,

1. Sınıflar

ODTÜ okullarında ortak olarak yürütülen özel programımızla, 2015–2016 eğitim-öğretim yılını başarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimizle başladığımız dil öğrenme sürecimiz, öğrencilerimizin, dil öğrenme sürecindeki dört temel dil becerisi olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlayacak aktiviteler ile tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz, şarkılar, hikâyeler, kinestetik aktiviteler ve interaktif oyunlar eşliğinde öğrenirken eğlenmişlerdir. Sınıf öğretmenleriyle ortak yürütülen programımız sayesinde diğer derslerinde edindikleri kazanımları, İngilizce derslerinde de ifade etme olanağı bulmuşlardır. Çocuklarımız ders etkinliklerinin yanı sıra, “Oxford Reading Tree” kitaplarını ve diğer hikâye kitaplarını okuyarak yabancı dil öğrenme yolunda atmış oldukları adımları daha da sağlamlaştırmışlardır. Eleştirel düşünme becerileri, yaratıcı fikir ve ürünler ortaya koyma amacıyla birçok etkinliğin bulunduğu derslerimiz bilişsel gelişimlerine katkıda bulunulmuştur. Öğrencilerimize yaz tatilinde ders kitabımız olan ‘Our Discovery Island’ın CD’sindeki oyunları oynayarak öğrendiklerini tekrar etmelerini, hikâye kitaplarını tekrar okumalarını ve seviyelerine uygun yeni kitaplar okumalarını tavsiye ediyoruz. Okuyabilecekleri kitaplar ve oynayabilecekleri online oyunlar konusunda öğretmenlerimize yaz boyunca ClassDojo uygulaması üzerinden danışmaya devam edebilirsiniz. İngilizce zümresi olarak iyi tatiller diliyoruz.

                              

2. Sınıflar

2015-2016 Eğitim - Öğretim yılını ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu yıl, 2. sınıflarımızda ‘Our Discovery Island 2’ kitabı işlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin çok sevdikleri ve eğlendikleri kitabımızda bulunan her temayla ilgili proje çalışmaları yapılmış, yapılan projeler sınıf ortamında sunulmuştur. İngilizce eğitimindeki hedefimiz öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgileri önceki senelerde öğrendikleriyle ve diğer derslerle bağdaştırabilmeleri ve günlük yaşamda kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleridir. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerimizin, dil öğrenme sürecinde dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini en iyi şekilde geliştirmek üzere hazırlanan aktivitelerimiz aynı zamanda öğrencilerimize ‘Neden? Nasıl?’ sorularını sordurarak eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz çeşitli hikâye kitapları okumuşlar, bu kitaplarla ilgili çeşitli aktiviteler yapmışlar, şarkılar, videolar, interaktif oyunlar ve drama aktiviteleriyle eğlenceli bir ortamda dil öğrenme sürecinde attıkları adımları sağlamlaştırmışlardır. Yaz tatilinde öğrencilerimizin seviyelerine uygun İngilizce hikâye kitapları okumalarını ve ders kitaplarının CD’sinde bulunan oyunları oynamalarını tavsiye ediyoruz. Okuyabilecekleri kitaplar ve oynayabilecekleri online oyunlar konusunda öğretmenlerimize yaz boyunca ClassDojo uygulaması üzerinden danışmaya devam edebilirsiniz. İngilizce zümresi olarak sağlıklı ve mutlu geçireceğiniz güzel bir tatil dileriz.

 

3. Sınıflar

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu yıl, 3. sınıflarımızda ‘Our Discovery Island 3’ kitabı birçok otantik materyal ile desteklenerek tamamlanmış, verimli geçen kazanımı yüksek dersler işlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin çok sevdikleri ve eğlendikleri kitabımızda bulunan her temayla ilgili proje çalışmaları yapılmış, yapılan projeler sınıf ortamında sunulmuştur. İngilizce eğitimindeki hedefimiz öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgileri önceki senelerde öğrendikleriyle ve diğer derslerle bağdaştırabilmeleri ve günlük yaşamda kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleridir. Bu hedef doğrultusunda, derslerimiz, öğrencilerimizin, dil öğrenme sürecinde dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini en iyi şekilde geliştirmek üzere hazırlanan aktiviteler ile işlenirken, öğrencilerimiz sık sık ‘Neden? Nasıl?’ sorularını sormuş, eleştirel düşünme ve yaratıcılık düzeylerini bilişsel anlamda yükseltmişlerdir. 21. yüzyılın dijital yerlisi olan çocuklarımız teknoloji destekli dersler işlerken yine 21. yüzyılın en önemli becerilerinden işbirliği ve iletişimi ön planda tutmuşlardır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz çeşitli hikâye kitapları okumuşlar, bu kitaplarla ilgili çeşitli aktiviteler yapmışlar, şarkılar, videolar, interaktif oyunlar ve drama aktiviteleriyle eğlenceli bir ortamda dil öğrenme sürecinde attıkları adımları sağlamlaştırmışlardır. Yaz tatilinde öğrencilerimize ActiveLearn Çevrimiçi Kütüphanelerindeki kitapları okumalarını ve ders kitaplarının CD’sinde bulunan oyunları oynamalarını tavsiye ediyoruz. Okuyabilecekleri kitaplar ve oynayabilecekleri online oyunlar konusunda öğretmenlerimize yaz boyunca ClassDojo uygulaması üzerinden danışmaya devam edebilirsiniz. İngilizce zümresi olarak sağlıklı ve mutlu geçireceğiniz güzel bir tatil dileriz.

 

4. Sınıflarımız

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu yıl, 4. sınıflarımızda ‘New Challenges 1’ kitabı bir çok otantik materyal ile desteklenerek tamamlanmış, verimli geçen kazanımı yüksek dersler işlenmiştir. Yıl boyunca temalarla ilgili proje çalışmaları yapılmış, yapılan projeler sınıf ortamında sunulmuştur. 4. sınıf İngilizce eğitimindeki hedefimiz öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgileri önceki senelerde öğrendikleriyle ve diğer derslerle bağdaştırabilmeleri ve ortaokula kendilerini hazır hissetmeleridir. Bu hedef doğrultusunda, derslerimiz, öğrencilerimizin, dil öğrenme sürecinde dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini pekiştirirken sık sık ‘Neden? Nasıl?’ sorularını sormuş, eleştirel düşünme ve yaratıcılık düzeylerini bilişsel anlamda yükseltmişlerdir. 21. yüzyılın dijital yerlisi olan çocuklarımız teknoloji destekli dersler işlerken yine 21. yüzyılın en önemli becerilerinden işbirliği ve iletişimi ön planda tutmuşlardır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz çeşitli hikâye kitapları okumuşlar, bu kitaplarla ilgili çeşitli aktiviteler yapmışlar, şarkılar, videolar, interaktif oyunlar ve drama aktiviteleriyle eğlenceli bir ortamda dil öğrenme sürecindeki adımlarını sağlamlaştırmışlardır.

İngilizce 2 derslerinde okuma kitaplarını tamamlayan çocuklarımız 2015-2016 akademik yılının son çeyreğinde sık sık makale inceleme ve okudukları makalelerle ilgili konuları tartışma fırsatı bulmuşlardır. Böylelikle bir yandan genel kültürlerine katkıda bulunurlarken diğer yandan İngilizce dersinde edindikleri kazanımları kullanma şansı yakalamışlardır.

 

Yaz tatilinde öğrencilerimize ActiveLearn Çevrimiçi Kütüphanelerindeki kitaplarını okumalarını öneriyoruz. Yazın yapabilecekleri çalışmalar konusunda öğretmenlerimize yaz boyunca ClassDojo uygulaması üzerinden danışmaya devam edebilirsiniz. İngilizce zümresi olarak huzurlu günler geçireceğiniz güzel bir tatil dileriz.

İLKOKUL İNGİLİZCE ZÜMRESİ