Sayın Velimiz,

2015-2016 Eğitim- Öğretim yılının 2. Döneminde Müzik Dersinde,

 

1. Sınıflarımızda öğrencilere ilk olarak müziği sevdirmek ve ritim duygularını geliştirmek adına çalışmalar yapıldı. Daha sonra ders gerecimiz olan melodika ile devam eden eğitim sürecimizde öğrencilerimize okul şarkılarından oluşan bir repertuvarla gerek çalma, gerekse söyleme adına öğretim uygulanmaktadır.

 

2. Sınıflarımızda geçen seneden alt yapısını oluşturdukları melodika eğitimlerine ilaveten yeni şarkılar eklendi. Belirli gün ve haftalar etkinliklerine koro ile katılımları sağlandı. Belirli gün ve haftalara uygun olarak her öğrenci atıklardan kendi enstrümanını hazırladı .

 

3.Sınıflarımızda seviyelerine uygun şarkıları melodikada çalıştık. Orff çalgılarıyla öğrendiğimiz şarkıları eşlikli çalıştık. Melodika dışında farklı çalgı aleti çalan öğrencilerimiz öğrendiğimiz şarkılara kendi çalgısıyla eşlik etti.

 

4. Sınıflarımızda  melodika gelişimine katkı amaçlı yeni şarkılar eklemenin yanı sıra bireysel olarak performans ödevleri verildi. Proje ödevi olarak her öğrenci enstrümanını kendi yaptı ve bu enstrümanlarla 4 parça olarak hazırladıkları eserlere eşlik ettiler. Temel müzik bilgileri, nota süreleri ve müzik sembolleri gösterildi. Seçmeli ders kapsamında müzik dersini seçen öğrenciler ile repertuar çalışması yapıldı. Haftanın sanatçısı projesinde öğrenciler canlı performans sergilediler. Melodika dışında farklı çalgı aleti çalan öğrencilerimiz öğrendiğimiz şarkılara kendi çalgısıyla eşlik etti.

 

5.Sınıflarımızda temel müzik bilgileri verildi. Nota süreleri ve müzik sembolleri gösterildi. Flüt çalışmalarını seviyelerine uygun şarkılarla yaptık. Performans görevleri gruplar oluşturularak verildi.

 

6.Sınıflarımızda blok flüt çalışmalarımız seviyelerine uygun şarkılarla devam etti. Verilen performans görevleri gruplar oluşturularak sunumları hazırlandı ve sınıfla paylaşıldı. Seviyelerine uygun Atatürk ile ilgili şarkılar ve marşlar çalışıldı.

 

 7.Sınıflarımızda performans görevleri verildi gruplar oluşturularak sunum hazırlanıp sınıfla paylaşıldı. ‘Dünya Müzikleri, Yurdumuzdaki Müzik Türleri, Çalgı Ve Çalgı Toplulukları ‘gibi konular araştırılıp sunuldu.

 

8.Sınıflarımızda müzik türleri hakkında bilgi verildi. Müzik türüyle ilgili olan çalgılar tanıtıldı ve örnek eserlerle zenginleştirildi. Öğrencilerimize müzikte birlikteliğin önemi, iyi müzik dinlemenin ve müzikte seçici olmanın önemi anlatıldı.

 

                        2.DÖNEMYAPILAN MÜZİK ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

·       18 Mart 2015 ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA programında ikinci kademe öğrencilerinden karma koro ile katılım sağlanmıştır.

·       21-26 Mart Orman Haftası kapsamında tüm birinci kademe ile oluşan koro ile katılım sağlandı.

 

·       23 Nisan 2015 ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI şenlikleri kapsamında tüm birinci kademe öğrencilerinden oluşan koro ile katılım sağlandı. 

MÜZİK ZÜMRESİ