Sayın Velimiz,

5DE  Sınıfımız

2015 – 2016 eğitim-öğretim yılını ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde haftada 15 saatlik İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Yoğunlaştırılmış İngilizce programı bitiminde, 5DE Sınıf seviyesinde Avrupa Birliği Dil Kriterleri (CEFR) kapsamında, A1 ve A2 seviyesinde dilsel kazanımlar edinilmiştir.  Buna ek olarak, İngilizce eğitim öğretimi programında sorumlu olan öğretmenimiz, ayrıca sınıf öğretmeni olarak görevlendirilerek, öğrencilerimizin dili öğrenme ve okulumuza uyum sürecine daha etkin rehberlik yapılması sağlanmıştır.

Derslerimizde 21 Y.Y. eğitim metotları kapsamında dijital temelli materyaller, ders içi aktivitelerle kazanımların kullanılması ve pekiştirilmesine yönelik yapılan bireysel veya grup çalışmalarına yer verilerek, kazanımların içselleştirilmesi hedeflenmiştir. İngilizce 2 derslerimizde, öğrencilerimizin yazma, okuma ve anlama becerilerini geliştirmek amacıyla her dönem hikâye kitapları okutulmuştur. İngilizce 2 derslerinde çocuklar İngilizcenin çok farklı yönlerini görüp, eserler üzerinde çalışarak daha derin düşünme becerilerini geliştirmişlerdir. Bu seviyede, MyEnglishLab internet üzerinden online ödevlendirme sistemi kullanılarak öğrencilerimizin ödevlerini hem eğlenerek hem de anında geri bildirim alarak tamamlamaları sağlanmıştır. Buna ek olarak, Active Learn online kütüphane sistemi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz online olarak kitaplarını okuyarak aktiviteleri yapmışlar, eğlenerek öğrenme sürecine dahil olmuşlardır. Öğrencilerimiz, bu sistemleri 30 Ağustos tarihine kadar kullanmaya devam edebileceklerdir. İngilizce zümresi olarak öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, hem dinlenecekleri, hem de öğrendiklerini pekiştirecekleri bir tatil geçirmelerini diliyoruz.

 

5. sınıflarımız

Sayın Velimiz;

 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılını ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak 5. Sınıf seviyesinde Avrupa Birliği Dil Kriterleri (CEFR) kapsamında, A2 seviyesinde dilsel kazanımlar edinilmiştir. Derslerimizde sadece dilbilgisi, kelime bilgisi ve dört temel dil becerisi gelişimine ve kullanımına yönelik çalışmalar yapılmakla kalmamış, söz konusu çalışmalar ders esnasında bireysel, ikili ve grup çalışmalarıyla desteklenmiştir. Bu bağlamda İngilizce derslerimiz, drama, şarkılar, dijital materyaller ve konuşma bazlı grup/ikili/bireysel aktivitelerle desteklenecek şekilde yürütülmüştür. Haftalık 2 saat olarak yürütülen, İngilizce 2 derslerimizde, öğrencilerimizin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek amacıyla her dönem için 2 ayrı hikâye kitabı okutulmuş, öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Online program olarak ise, “MyEnglishLab” internet üzerinden online ödevlendirme sistemi kullanılarak öğrencilerimizin ödevlerini hem eğlenerek hem de anında geri bildirim alarak tamamlamaları sağlanmıştır. Ayrıca, “Active Learn”  online kütüphane sistemi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz online olarak kendilerine atanan kitapları seviye seviye okuyarak aktiviteleri yapmışlar, eğlenerek öğrenme sürecine dahil olmuşlardır. Öğrencilerimiz, bu sistemleri 30 Ağustos tarihine kadar kullanmaya devam edebileceklerdir. Bu vesileyle öğrencilerimize iyi tatiller diler, gelecek öğretim yılı için başarılar dileriz.

 

6. sınıflarımız

Sayın Velimiz;

 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılını ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak 6. Sınıf seviyesinde Avrupa Birliği Dil Kriterleri (CEFR) kapsamında, A2 ve B1 seviyesi tamamlanmıştır. Bu bağlamda derslerimiz, öğrencilerimizin düzeylerine uygun şekilde planlanarak, dijital materyallerle ve akıllı tahta uygulamalarıyla zenginleştirilerek işlenmiştir. Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına özellikle yer verilmiştir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar ile iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımı benimsenerek derslerimiz zenginleştirilmiştir.  İngilizce 2 derslerimizde, öğrencilerimizin yazma, okuma ve anlama becerilerini geliştirmek amacıyla hikâye kitapları okutulmuş, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapılmıştır. Bu seviyede, “MyEnglishLab” vasıtasıyla internet üzerinden online ödevlendirme sistemi kullanılarak öğrencilerimizin ödevlerini hem eğlenerek hem de anında geri bildirim alarak tamamlamaları sağlanmıştır. Buna ek olarak, Active Learn online kütüphane sistemi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz online olarak kitaplarını okuyarak aktiviteleri yapmışlar, eğlenerek öğrenme sürecine dahil olmuşlardır. Öğrencilerimiz, bu sistemleri 30 Ağustos tarihine kadar kullanmaya devam edebileceklerdir. İngilizce zümresi olarak öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, hem dinlenecekleri, hem de öğrendiklerini pekiştirecekleri bir tatil geçirmelerini diliyoruz. Öğrencilerimizin öğrendikleri konuları pekiştirme ve öğrendiklerini uygulama imkânı sunan ve gelişimlerini takip edebilecekleri Portfolio çalışmaları yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin sınavlarda eksik kalan becerilerinin geliştirilmesi için “Self Access” kapsamında öğrencilere ihtiyaçlarına yönelik ek çalışmalar verilmiştir.

 

 

7. sınıflarımız

Sayın velimiz;

 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılını ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın belirlediği program çerçevesinde başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak 7. Sınıf seviyesinde Avrupa Birliği Dil Kriterleri (CEFR) kapsamında, B1 seviyesine ulaşılmıştır. Derslerimizde, dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmıştır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmuştur. İngilizce 2 derslerimizde ise, öğrencilerimizin yazma, okuma ve anlama becerilerini geliştirmek amacıyla hikâye kitapları okutulmakta ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik sistematik çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri konuları pekiştirme ve öğrendiklerini uygulama imkânı sunan Portfolio başlığı altında çeşitli proje çalışmaları da müfredat programıyla birlikte yapılmaktadır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, öğrencilerimizin bireysel olarak takip edilmesi ve desteklenmesi amacıyla “Achieve3000” kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. İngilizce zümresi olarak öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye ediyoruz.

 

8. Sınıflarımız

Sayın velimiz;

 

Son sınıf öğrencilerimizle yürüttüğümüz, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından ortak planlanan programı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak 8. Sınıf seviyesinde Avrupa Birliği Dil Kriterleri (CEFR) kapsamında, B1+ seviyesine ulaşılmıştır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin TEOG sınavlarında daha başarılı bir sonuç elde etmeleri amacıyla “Self Access” kapsamında öğrencilere ihtiyaçlarına yönelik hafta sonu kursları yapılmış ve ek çalışmalar verilmiştir. Artık okulumuzdan uğurladığımız öğrencilerimize, İngilizce zümresi olarak iyi tatiller ve yeni okullarında başarılar dileriz.

 

ORTAOKUL İNGİLİZCE ZÜMRESİ