Tiyatro Kulübü

 

       Öğrencilere, kültürel birikimlerini arttırma bilinci kazandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren kulübün hedefleri;  özgüveni gelişmiş,kendisini toplumda rahatça ifade edebilen, gelişmiş, katılımcı, paylaşımcı ve disiplinli bireyler yetiştirmektir.

 

FAALİYETLERİ:

     a.Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini gösteren etkinlikler düzenler,

     b.Hem kulüp öğrencilerinin hem de okul öğrencilerinin görüş ve ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir,

     c.Okuduğunu içselleştirme ve canlandırma yeteneği kazanır.

     d. Öğrencilerin girişimciliklerini ve özgüvenlerini arttıran çalışmalar planlar.

     e. Okul içinde topluluk önünde  çalıştığı rolü özgüvenle sergiler.