Sayın Velimiz,

 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılını tamamlamış bulunuyoruz. Çalışmalarımızı II. dönemde de Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı olarak sürdürdük. Derslerimizi MEB yıllık planları çerçevesinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları işbirliğiyle planladık. Sene başında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Atatürkçü,  çağdaş, güzel konuşup yazabilen, bilgili ve bilinçli öğrenciler kazandırmak hedefiyle çalışmalarımızı planladık. Bu çalışmaları planlarken öğrencilerimizin dört temel dil becerilerini yani okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler yaptık.    

   

            Sene içerisinde ders kitapları, okudukları eserler ve çalışma kâğıtları aracılığıyla öğrencilerimize farklı türlerde (hikâye, fabl, masal, roman, şiir, makale, deneme…) metinler okutulmuştur. Bu metinlerde yer alan üst düzey düşünme becerilerini geliştiren sorularla öğrencilerimizin çok boyutlu düşünmeleri sağlanmış, ders sürecinde farklı farklı öğrencilerin söz almaları sağlanarak kazanımların sınıfça elde edilmesi sağlanmıştır. Yine bu metinlerde yer alan etkinliklerle ana ve yardımcı fikirleri belirleme, onlarla ilgili sözcük çalışması yapma, tümceler ve paragraflar oluşturma, metne farklı başlıklar üretme, görsellerde yer alan iletiyi bulabilme gibi çalışmalara yer verilerek öğrencilerin ders işleyişine etkin bir şekilde katılımları sağlanmıştır. Özellikle değişik türlerde metinler üzerinde durularak onların belirleyici özellikleri üzerinde durulmuştur.

 

            Kitap okumanın ne denli önemli olduğu farkındalığını yaratmak adına haftada bir ders saati kitap okumaya ayrılmıştır. Bu saatte öncelikle ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları iş birliğiyle belirlenen kitaplar okutulmuştur. Bu kitaplarla ilgili poster, sunum, tanıtıcı kitapçık, kitap ayracı oluşturma gibi etkinlikler yapılmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları bu çalışmaları kendilerinin tanıtmalarına olanak verilmiş, bu sayede anlatma ve kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmalar okul panolarında sergilenmiş, tüm okul öğrencilerinin de bu çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle de öğrencilerimize okuma zevki ve alışkanlığı kazandırılmıştır.

 

            Sene içerisinde öğrencilerimizin ana dillerini etkili ve doğru kullanmaları için Türkçenin zenginliklerini görebilecekleri çalışmalar planlanarak dil becerilerinin gelişmesi sağlanmıştır. Bu amaçla metinlerde yer alan dil olayları, öğrenci çalışma kitaplarında yer alan metinler üzerinden öğrencilere aktarılmıştır.

 

Carpe Diem Kulübü olarak 1. dönemde olduğu gibi 2. dönemde de faaliyetlere devam edilmiştir. Sene sonu gösterisi olarak planlanan “Küçük Prens” tiyatrosu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Tiyatro, 27 Mayıs Cuma günü tüm okul öğrencilerimize sunulmuştur. Tiyatroda görev alan öğrencilerimizin özgüvenleri, kendilerini ifade edebilme güçleri, jest ve mimiklerini kontrollü bir biçimde kullanabilme becerileri geliştirilmiştir.

 

 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programları 7. sınıf öğrencilerimizle hazırlanmış, öğrenciler çeşitli etkinliklerde görevlendirilmiştir. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla öğrencilerimizin kitaplara olan farkındalıklarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Manisa İl Halk Kütüphanesine gezi düzenlenmiş, öğrencilerimizin kütüphaneden nasıl faydalanacakları ve üye olmak için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir.18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla “Şehidime Selam Olsun” adlı mektup yazma çalışması yapılmıştır. Diğer belirli gün ve haftalarla ilgili okul içi kompozisyon yarışmaları düzenlenmiş gerekli ödüllendirmeler yapılmıştır.

 

Her sene olduğu gibi bu sene de “Okuyan Şehir Manisa” projesi okulumuzda uygulanmıştır. Bu proje, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilmiş olup her ay ayın en çok kitap okuyan öğrencileri belirlenmiş ve ödüllendirmeler yapılmıştır.

 

Öğrencilerimizin TEOG sınavında başarılı olmalarını sağlayacak çalışmalar dönem boyunca devam etmiştir. Konu sonlarında çalışmalar yapılmış, test çözümleri gerçekleştirilmiş ve konu tekrarları yapılmıştır. Böylelikle öğrencilerimizin sınava eksiksiz bir şekilde hazırlanmaları sağlanmıştır. TEOG sınavında öğrencilerimizin Türkçe dersi başarısı sene başında hedeflenen seviyeye ulaşmıştır.

 

            Türkçe Zümresi olarak birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemi de başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, kitap dolu güzel bir tatil geçirmelerini istiyoruz.

 

            Sayın velimiz, yaptığımız tüm çalışma ve etkinliklerde bizlere vermiş olduğunuz destek ve güvenden dolayı sizlere teşekkür ediyor; sağlıklı, başarılı ve huzurlu nice daha güzel eğitim öğretim yıllarında birlikte olmayı diliyoruz.

 

TÜRKÇE ZÜMRESİ