TEMİZ OKUL SAĞLIKLI OKUL

 

TEMİZ SINIF TEMİZ OKUL

       

           Temiz okul, temiz sınıf proje kapsamında öğrencilerimize kişisel temizlik ve çevre temizliğinin önemi üzerinde durulmaktadır ve temizlikle ilgili uygulamalı eğitimler verilmektedir.  Öğrencilerimize kendilerinden beklenen okul içi rollerini gerçekleştirebilme fırsatı sunularak, çevre bilinci ve temizliğin önemini içselleştirmeleri sağlanmaktadır. Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeyi, yaşam kalitesini yükseltmeyi, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefledik.

         Özel Manisa Ülkem İlköğretim kurumları, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlendi. Okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuzu “Beyaz Bayrak'' ve sertifika ile ödüllendirdi.