E - twinning

 

 
 

Postcards From Europe

 

                Projemiz İngiltere, Polonya, Portekiz, Fransa, Slovakya, Letonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ile ortak yürütülmektedir.  Projenin amacı, dil öğrenme sürecinin desteklemek amacıyla, ortak ülke okullarının birbirlerine kartpostal yollayarak etkileşim içersine girmesidir. Böylelikle öğrencilerimiz hem yeni arkadaşlar edinerek sosyal becerilerini geliştirebilecekler, hem de yaratıcılıklarını kullanarak tasarladıkları kartpostalları, İngilizceyi kullanarak yazacaklardır. 26 Eylül Avrupa Dil Bayramı kutlamalarının da ortak yürütüleceği projede, 21.yy eğitim-öğretim metotlarının öncelikleri olan; iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması ve pekiştirilmesi öncelikli hedeflerdendir.