Sosyal Bilgiler Oyun Günü

Öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini geliştiren, olumlu yönde değiştiren, ülkelerine ve insanlığa katkıda bulunan üretici bireyler olmalarını sağlamak için okulumuzda geleneksel olarak Sosyal Bilgiler Oyun Günü etkinliği gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliği yaparken amacımız Sosyal Bilgiler konularını daha eğlenceli hale getirmek, öğrencilerin yaparak öğrenme ilkesiyle konuları kavramalarını sağlamak, öğrencilerin konularla ilgili, bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmektir.
 

                Çok farklı düzeneklerde kurgulanmış, çok geniş bir yelpaze sunan oyunlar öğrencilerin ders konularına yönelik farkındalıklarını arttırır. Konuların daha zevkli ve kalıcı hale getirilmesini sağlamak için düzenlenen Sosyal Bilgiler Oyun Günü Türkiye’de ilk kez okulumuzda gerçekleştirilmiştir.