İpek GÜCÜYEN / Zümre Başkanı

İpek GÜCÜYEN / Zümre Başkanı
İpek GÜCÜYEN / Zümre Başkanı
İpek GÜCÜYEN / Zümre Başkanı

Sosyal Bilgiler Öğretmeni


1981 Manisa doğumlu öğretmenimiz Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında öğretmenlik hayatına başlayan öğretmenimiz, 2007 yılından itibaren Manisa Özel Ülkem Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışmaya başladı.